Prismodel gør det nemt at afgøre udbudskonkurrencer

af Preben Boock, Hillerød Forsyning

Hillerød Forsyning har succes med at bruge en nem prismodel til at afgøre udbudskonkurrencer. Erfaringen er, at modellen bidrager til at skabe bedre og mere gennemskuelige udbud for både udbyder og tilbudsgivere.

Siden 2013 har Hillerød Forsyning afgjort flertallet af sine store udbud ved hjælp af en særlig prismodel, der gør det nemt at vurdere og finde en vinder i udbudskonkurrencer.

Gennem modellen tildeles tilbudspriserne forud fastlagt straftillæg i kr., for manglende kvalitet vurderet på en skala fra 0 til 10. Denne vægtning af pris udgør i Hillerød Forsyning maksimalt 50 % af det samlede for konkurrencens afgørelse. Hermed vægter pris altid 50 % eller mere af den samlede vurdering.

Hillerød Forsyning har indtil nu brugt prismodellen i 25-30 udbud, og har endnu ikke modtaget klager over eller spørgsmål til prismodellen. Det opleves at modellen bidrager til at gøre udbud enklere at beskrive på forhånd, og nemmere at forstå for tilbudsgiver. Samtidig sikrer den, at konkurrencen afgøres på en entydig måde, som forsyningen oplever at alle tilbudsgivere har forstået og accepteret, uden spørgsmål til udbydende bygherre.

Den helt store fordel ved modellen er, at der ikke skal opfindes en beregningsmodel fra pris til point. Hermed undgås en typisk vanskelig del af udbudsevaluering. Samtidig er der en vis indre logik i, at hvert manglende kvalitetspoint medfører et straftillæg til tilbudsprisen, og den samlede vurderings fiktive pris benyttes derefter alene til at afgøre konkurrencen.

Hillerød Forsyning benytter en Prismodel der bygger på den pointskala, der er udviklet af byggeriets brancheinitiativ Værdibyg. Undertegnede var med til at udvikle selve metoden for afgørelse af konkurrencen i sit tidligere job som chefkonsulent i FRI (Foreningen af Rådgivende Ingeniører). I metoden indgår typisk to til tre kvalitetsemner, der ud over prisen indgår i tilbudsevaluering. Hvert emne har typisk 2 – 3 vurderingsemner, som hvert vurderes særskilt og resulterer i én samlet værdi mellem 0 og 10. Vurderingen resulterer i en samlet pris og 2 – 3 kvalitetspoint. Disse point omregnes til fiktive straftillæg, der lægges oven i tilbudsprisen. Herefter er det nemt at sammentælle ’konkurrenceprisen” og finde en vinder af udbuddet. Alle elementer i modellen oplyses i udbuddet.

Udbudslovens nugældende pligt til at offentliggøre alle dele af evalueringsmodellen, løses nemt og simpelt.

I Hillerød Forsyning har bestyrelsen besluttet, at prisen skal udgøre mindst 50 % af kalkuleret kontraktsum for opgaven. I praksis udgør kvalitetselementer maksimalt 50 % og mindst 20 % af tilbudsevalueringen.

Alle andre lovgivningskrav og andre forehold indgår på lige linje med og i samme omfang som andre evalueringsmodeller.

PRISMODEL VED UDBUD
Hillerød Forsynings nemme prismodel for afgørelse af konkurrence efter tildelingskriteriet ’Bedste forhold mellem pris og kvalitet’. I modellen får tilbudspriserne fiktive straftillæg for manglende kvalitet, vurderet på en skala fra 0 til 10.

Eksempel:
Ved underkriteriet ’Beskrivelse af opgaven på maksimalt 5 sider’ tillægges 20.000 kr. ekskl. moms pr. point under 10. Ved underkriteriet ’Projektleder og projektorganisation’ tillægges 30.000 kr. ekskl. moms pr. point under 10.

Et tilbud, der opnår 8 point for ’Beskrivelse af opgaven’ og 7 point for ’Projektleder’, får således tillagt 2 x 20.000 kr. + 3 x 30.000 kr. = 130.000 kr. på den afgivne pris.

Pointskala
10 Fremragende tilbud. Opfylder underkriteriet med ingen eller få uvæsentlige undtagelser
9
8
7 Tilbud med god opfyldelse af underkriteriet
6
5 Tilbud med middel tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet
4
3 Tilbud med mindre tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet
2
1
0 Gives for et tilbud, som kun netop er konditionsmæssigt (men hvor der ikke er oplysninger, der belyser opfyldelsen af underkriteriet)

Skalaen er udarbejdet af Værdibyg.