COVID-19-konsekvens: Tidsfrister

– Tidsfrister i udbudsprocessen kan forlænges

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at offentlige ordregivere kan forlænge tilbudsfristerne for offentlige udbud, så længe det er begrundet i varetagelsen af saglige hensyn som følge af COVID-19 foranstaltningerne.

Læs mere på Bedre udbud