Guide til gennemgang af private leverandørers regnskaber

I forlængelse af den politiske aftale om forebyggelse af konkurser fra oktober 2017, har BDO på vegne af Sundheds- og Ældreministeriet og KL lavet en guide til gennemgang af private leverandørers regnskaber. Guiden er et redskab til forståelse af regnskabsmæssige oplysninger for at identificere økonomiske faresignaler, man skal være opmærksom på i samarbejdet med private leverandører af hjemmehjælp.