IKA efterlyser nomineringer til dialogpris

IKA Dialogprisen tildeles en offentlig myndighed, brancheforening, institution eller privat leverandør til det offentlige, der har skabt et godt resultat på baggrund af dialog.

Nominerede skal gennem dialog have bidraget til udviklingen af smidigere offentligt indkøb og bidraget til den gode aftale.

Prisen tildeles en organisation eller en person, som:

  • gennem dialog har bidraget med nytænkning

eller

  • i særlig grad har praktiseret og bidraget til åbenhed og/eller konstruktiv dialog mellem leverandør, indkøbsafdeling og slutbruger enten i forbindelse med udbudsrunder eller i kontraktperioden

Nominering er åben til og med onsdag. d. 13. november!

Nominering foregår via dette link: