Betaling for adgang

– udtalelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Tilbudsgivere og ansøgere skal have direkte og vederlagsfri adgang til de elektroniske kommunikationsmidler, der anvendes i forbindelse med udbud af offentlige opgaver. Dette følger direkte af udbudsreglerne. Overtrædelser af reglerne, fx hvis der opkræves betaling for adgang til udbudsdokumenter, kan indbringes for Klagenævnet for Udbud.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget en række henvendelser fra brancheorganisationer, private virksomheder og udbudsrådgivere om, hvorvidt det er i overensstemmelse med udbudsreglerne, at leverandører af elektroniske udbudsplatforme opkræver betaling for, at mere end én person hos en økonomisk aktør kan få adgang til udbudsproceduren.

Læs Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering her