Udvikling og innovation i indkøb

Som led i den fælleskommunale indkøbsstrategi 2017-2020 har KL bl.a. etableret et samarbejdsforum bestående af ca. 25 kommunale udbuds- og indkøbschefer, repræsentanter fra leverandørsiden og SKI. Formålet med forummet er, at styrke udviklingsperspektivet samt udveksle inspiration og erfaringer med innovative indkøb. Ved at samle både ordregiver og leverandører giver forummet et godt udgangspunkt for at styrke dialogen på tværs. Her er forummets foreløbige anbefalinger for udvikling og innovation i forbindelse med indkøb

Gruppen mødes 2 gange årligt og udarbejdede på sidste møde en foreløbig liste af anbefalinger og principper for at stimulere kommunernes arbejde med innovation i indkøb. Listen ses her:

  1. Indkøb er motoren for offentlig privat innovation – handler om at finde nye veje til værdiskabelse.
  2. Se indkøbsfunktionen som en strategisk bærende spiller i den kommunale forretningsudvikling – overvej en indkøbsdirektør (som fx i Finland)
  3. Definer nye mål for indkøbsafdelingerne og skab incitamenter til innovation
  4. Tænk i behov, funktioner og effekt. Hvad er det, det nye skal kunne løse?
  5. Skab innovationslommer i kontrakter – kræver mod og tillid fra begge parter
  6. Stil spørgsmål til innovationspotentialet i nye indkøb – og prioriter indsatsen
  7. Innovation er for alvor!
  8. Lav en innovationsplan i sammenhæng med udbudsplaner
  9. Fordel det fælleskommunale ansvar for innovationsprojekter – uddeleger prioriterede områder kommunerne imellem.
  10. Bidrag til den kulturforandring, der skal til for at styrke udviklingsperspektivet ved at bakke hinanden op som indkøbs-/udbudsledere og -chefer, når nogle tør tage en for holdet og kaste sig ud i noget nyt.

På næstkommende møde d. 22. august vil gruppen arbejde videre med anbefalingerne og bl.a. fokusere særligt ind på pkt. 9 om muligheder for uddelegering af det fælleskommunale ansvar for innovationsprojekter.

Hvis du vil høre mere kan du melde dig ind i forummets Yammergruppe