Pressemeddelelse om KL’s bankråd

– der er stort behov for at genskabe tilliden til bankerne

Et bankråd nedsat af KL har nu afleveret en række principper og anbefalinger til kommunernes samarbejde med banker. Det sker efter en række hvidvasksager, der satte tilliden til bankerne under pres. KL’s formand er uforstående overfor, at bankerne ikke vil tilslutte sig anbefalingerne.

Den massive kritik og brede offentlige debat om mangel på etik og samfundsansvar ovenpå hvidvasksagerne var baggrunden for, at KL i januar 2019 nedsatte et bankråd, der skulle se på, hvordan kommunernes tillid til bankerne sikres fremadrettet.

Bankerne leverer væsentlige ydelser til kommunerne. Derfor er det overordentlig vigtigt, at ikke alene kommunalbestyrelsen, men også kommunens borgere og virksomheder er trygge ved, hvordan kommunens økonomi forvaltes.

Rådet er nu færdigt med sit arbejde og har afleveret otte governanceprincipper og en række anbefalinger til KL’s bestyrelse. Governanceprincipperne udtrykker overfor bankerne og omverdenen de forventninger, kommunerne har til samarbejdet mellem bank og kommune. Det er første gang, at der er lavet governanceprincipper for et kunde-leverandør-samarbejde. Anbefalingerne giver en række bud på konkrete kontraktlige elementer, som kommu-nerne bør sikre er til stede, når de indgår aftale med en bank.

Det er et samlet råd, der står bag governanceprincipperne, hvorimod Finans Danmark ikke har kunnet tilslutte sig anbefalingerne til kommunernes kontrakter med banker.

For KL’s formand, Jacob Bundsgaard, har det været vigtigt at få bankerne, som er en central en del af samfundet, til at tage et medansvar, hvilket er et centralt element i governanceprincipperne.

“Jeg synes virkelig, det er ærgerligt, at Finans Danmark ikke er klar til at stå bag rådets anbefalinger til kontrakter og dermed sende et klart signal til kommunerne og omverdenen om, at de selvfølgelig udviser samfundsansvar og har etikken i orden. Det er jo helt åbenlyst, at borgerne skal kunne have tillid til, at de banker, kommunerne bruger, har det moralske kompas i orden og er klar til at rette op, hvis de har fået dom eller bøde ifm en hvidvasksag. Kommunerne er klar til at bruge de nye værktøjer,” siger Jacob Bundsgaard.

På trods af, at det ikke er lykkes at lave fælles fodslag med Finans Danmark i forbindelse med rådets anbefalinger, vil KL’s formand nu sammen med kommunerne tage anbefalingerne i brug, så de fremover bliver en central del af kommunernes kontraktforhandlinger med deres banker.

Rådets formand Rasmus Feldthusen ser rådets arbejde som et godt grundlag for den fremtidige tillid og dialog mellem kommuner og banker.

“Jeg er glad for, at vi som Råd står samlet bag governanceprincipperne. De vil efter Rådets opfattelse få stor betydning for samarbejdet og dialogen mellem banker og kommuner, og udgør en vigtig nyskabelse. Jeg håber selvfølgelig også, at de formulerede anbefalinger til kontraktsvilkår vil blive en del af de fremtidige kontrakter mellem kommuner og banker. Governanceprincipperne og anbefalingerne til kontraktsvilkår udgør efter min opfattelse et godt og solidt grundlag for et fremtidigt samarbejde mellem kommuner og banker, som både kommunerne og deres borgere forventer af bankerne. Jeg vil gerne kvittere for et godt og inspirerende samarbejde i Rådet og ikke mindst villigheden til finde løsninger,” siger Rasmus Feldthusen.

Fakta: Rådets medlemmer er:

– Rasmus Feldthusen, professor, Cand.jur. Ph.d., Københavns Universitet (formand for Rådet)

– Ulrik Nødgaard, administrerende direktør, Finans Danmark

– Birgitte Nauntofte, administrerende direktør, Novo Nordisk Fonden

– Torben Möger Pedersen, administrerende direktør, Pension Danmark

– Jesper Zwisler, kommunaldirektør, Herlev Kommune

– Signe Lynggaard Madsen, administrerende direktør, Statens og kommu-nernes indkøbsservice

– Solvejg Schultz-Jakobsen, sekretariatschef, KL’s direktion

– Pernille Christensen, juridisk chef, KL (sekretariat).

Fakta:

Governanceprincipper og anbefalinger kan læses her

Vejledning

KLs Bankråd – rapport

KLs Bankråd – governanceprincipper