Gratis juridisk rådgivning til innovative IT-udbud

Europa-Kommissionen tilbyder via European Assistance for Innovation Procurement (Eafip), gratis støtte til offentlige ordregivere, der ønsker at gennemføre innovative IT-udbud. Ansøgningsfristen er nu rykket til den 13. september 2019.

Alle offentlige myndigheder fra Danmark har mulighed for at ansøge om gratis rådgivning til innovative IT-udbud fra European Assistance for Innovation Procurement Eafip.  Bistanden vil primært dække:

  • Afgrænsning og identificering af de behov, som det innovative indkøb skal løse.
  • Forberedelse og udførelse af en høring af hele EU’s marked.
  • Udarbejdelse af udbudsmateriale.
  • Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse på EU-niveau.
  • Rådgivning i forbindelse med svar til potentielle tilbudsgivere under udbudsprocessen.

Juridisk rådgivning fra udbudseksperter
Derudover vil bistanden inkludere en-til-en møder med konsulenter fra Eafip og konkret juridisk rådgivning i forhold til det pågældende udbud. Rådgivningen vil blive ydet på dansk gennem Eafip’s netværk af nationale udbudseksperter.

Se oversigt med Eafip’s nationale eksperter

Ansøgningsfrist den 13. september 2019
Eafip vurderer på baggrund af følgende fire kriterier, business case, effekter, geografisk spredning af indkomne projektforslag samt innovative projektscope, hvilke projekter der kan ydes støtte til.

Læs mere om Eafip’s ansøgningskriterier

Ordregivere skal ansøge om rådgivningsbistand via Eafip’s hjemmeside, og ansøgningen skal være udfyldt og afsendt senest den 13. september 2019 – ansøgningsfristen er rykket fra den 15. maj 2019.

Baggrund
Formålet med Eafip er at fremme innovative, offentlige IT-projekter ved at hjælpe og bistå ordregivere med juridisk rådgivning i udbudsprocessen. Eafip udbyder årligt gratis juridisk rådgivning til seks konkrete udbud i EU, hvor konsulentbistanden målrettes forberedelse af og gennemførelse af udbuddene.  En lang række danske advokater med speciale i udbudsret er tilknyttet Eafip’s nationale rådgiverkorps.

Læs mere hos European Assistance for Innovation Procurement (Eafip)