Aarhus Kommunes CSR bilag

Aarhus Kommune sender udkast til CSR bilag, som forventes at skulle indgå som en integreret del af kommunens udbudsmateriale, i offentlig høring.

I Aarhus Kommune vil vi yde et bidrag til opfyldelsen af FNs verdensmål ved at sætte større fokus på 360 graders ansvarlig samhandel og investeringer, når kommunen går i udbud. Ansvarlighed forstås bredt, fx i forhold til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og klima, skat og anti-korruption, etc. For at understøtte dette, har Aarhus Kommune udarbejdet et udkast til et standard CSR-bilag, som benyttes i forbindelse med udbud. Det er hensigten, at CSR-bilaget vil blive en integreret del af kommunens udbudsmateriale som fremhæver og regulerer kommunens politik for ansvarlig samhandel. Inden dokumentet gøres endeligt, ønsker vi at sende det i høring med henblik på at indhente  kommentarer, gode råd og forslag til rettelser.