Deltag i konkurrencen

om ‘NYT SAMMEN BEDRE’-prisen og Hverdagsinnovationsprisen

Nu kan du indstille din eller andres innovation til Center for Offentlig Innovation og COK’s nationale innovationspriser.

8 ud af 10 offentlige arbejdspladser er innovative. De fleste innovationer bliver skabt i samarbejde med andre aktører, endnu flere har medarbejderne i en nøglerolle, og de nye løsninger skaber værdi for både offentlige organisationer, samfundet og for borgerne.

Det skal synliggøres og fejres! Derfor lancerer Center for Offentlig Innovation og COK – Center for Offentlig Kompetenceudvikling nu to nationale innovationspriser. Priserne retter sig ikke mod en bestemt sektor eller et fagområde – men fremhæver det gode innovationsarbejde, der sker på tværs af hele den offentlige sektor.

Sæt kryds i kalenderen torsdag den 5. september 2019, hvor COI og COK afholder Innovationsdagen. Her offentliggør vi vinderne og fejrer det offentlige innovationsarbejde. Indstil også din egen eller andres innovation til en af de to priser senest mandag den 10. juni 2019. Præmier bliver offentliggjort i løbet af marts.

Læs mere her