Ændringer i udbudsloven

Folketinget vedtog i sidste uge nogle ændringer i udbudsloven, som vil give ordregiver to nye pligter i forbindelse med udbud:

  • At beskrive alle dele af evalueringsmodellen i udbudsmaterialet
  • At evaluere de kvalitative kriterier forud for evalueringen af prisen

Sidstnævnte gælder dog alene, når der er tale om bygge- og anlægskontrakter til en værdi over 350 mio. kr.

Loven træder i kraft 1. juli 2019 og gælder alle udbud, der offentliggøres efter denne dato. Loven kan ses her.

Formålet med den første ændring i loven er, at styrke gennemsigtigheden i processen, så tilbudsgiverne behandles mere lige og har bedre mulighed for at optimere tilbuddene.

Formålet med den anden ændring er, at hindre at viden om tilbudsprisen får indflydelse på evalueringen af kvaliteten i tilbuddet.

Du kan se de bemærkninger, der fulgte med lovforslaget her.

I sit høringssvar beklagede KL bl.a. at lovændringerne betyder øgede transaktionsomkostninger for ordregiver og formentlig vil betyde flere annullationer. Du kan se KL’s høringssvar her.

KL har endvidere – i relation til den høring, der pågår p.t. vedrørende evaluering af udbudsloven – argumenteret for at få fjernet ændringerne igen. Der er tale om en overimplementering af EU’s udbudsdirektiv, som er uheldig i forhold til formålet med udbudsloven: forenkling, klarhed og fleksibilitet. Dette høringssvar finder du her.