3 gode råd til innovationspartnerskaber

De første erfaringer med den nye udbuds- og samarbejdsform ‘innovationspartnerskab’, hvor offentlige og private aktører udvikler nye løsninger i fællesskab, er blevet opsamlet. Se de vigtigste pointer her.

Innovationspartnerskaber er stadig en meget ny udbuds- og samarbejdsform i Europa.

Danmark var det første land i EU til at afprøve udbudsformen. Siden har andre lande igangsat innovationspartnerskaber, og der er igangsat projekter om at udvikle nye løsninger inden for blandt andet klimatilpasning, sundhed og transport.

Nu er de første erfaringer med innovationspartnerskaber blevet opsamlet i en rapport, der også opsummerer de vigtigste læringspunkter indtil nu. Ideen er, at den skal bruges af andre aktører, der selv overvejer at gå i gang med innovationspartnerskaber, forklarer Helle Holtsø, fuldmægtig i Erhvervsstyrelsen.

Læs hele nyheden på COI’s hjemmeside.