Genopslag: Invitation til at deltage i forsøgsordning

– med styrket frit valg inden for madservice på ældreområdet

Med finanslovsaftalen for 2018 er regeringen og Dansk Folkeparti enige om at styrke borgernes frie valg på ældreområdet. I perioden 2018–2021 er der afsat midler til en forsøgsordning på fritvalgsbeviser på madservice. Der er afsat 16,2 millioner kr. til genopslag af en ansøgningspulje. Det vurderes, at der kan bevilges midler til 10-12 forsøgsprojekter.

Sundhedsstyrelsen inviterer hermed kommuner, evt. i samarbejde med private leverandører, til at ansøge om at deltage i en forsøgsordning om fritvalgsbeviser på madservice. Forsøgsordningen skal medvirke til at understøtte et mere brugervenligt fritvalgsbevis på madservice samt øge brugen af fritvalgsbeviser blandt borgere, der er visiteret til madservice. Hensigten er at øge den enkelte borgers mulighed for frit valg inden for madservice.

Gribskov, Helsingør og Varde Kommune har allerede fået tilsagn om at indgå i forsøgsordningen, der skal udvikle fritvalgsbeviserne på madservice. Læs mere om projekterne her.

Læs mere om forsøgsordningen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside