Horten lancerer digital udbudsplatform

Horten lancerer digital udbudsplatform, hvor alle klienter kan gennemføre hele udbudsprocessen nemt og intuitivt online på udbudsplatformen www.udbuddet.dk

Per den 1. Juli 2018 skal alle ordregivere omfattet af udbudsloven og forsyningsvirksomhedsdirektivet gennemføre deres udbud elektronisk. Det er således ikke længere muligt at kommunikere via e-mail i en udbudsproces. Al kommunikation, herunder tilbudsafgivelse, skal foregå via et system, der sikrer en høj dataintegritet og fortrolighed.

Hortens udbudsplatform
Horten har derfor indgået et samarbejde med Inno:vasion om lancering af en platform, www.udbuddet.dk, der sikrer opfyldelsen af alle de nye krav. Platformen muliggør en 100 % elektronisk gennemførelse af alle udbudsprocesser, tilbudsindhentninger og miniudbud omfattet af udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven på en intuitiv måde, for både ordregiver og tilbudsgiver.

“Der er ofte store transaktionsomkostninger forbundet med gennemførelse af et udbud – både for ordregivere og tilbudsgivere. En betydelig del af disse kan fjernes ved en 100 % elektronisk gennemførelse af udbuddet. Kravet bør derfor ikke ses som unødigt bureaukrati, men for kunne mindske de administrative omkostninger har vi udviklet en platform, der er nem at anvende for alle parter”, siger advokat og partner Andreas Christensen.

De nye krav per den 1. juli
Kravet blev indført i november 2016 ved erhvervsministerens bekendtgørelse nr. 1571 af 30. november 2016, hvor det blev bestemt, at alle udbud offentliggjort efter 1. juli 2018 skulle gennemføres elektronisk. Bekendtgørelsens bestemmelser om elektroniske udbud bygger på artikel 22 i udbudsdirektivet og artikel 40 i forsyningsvirksomhedsdirektivet, hvorefter medlemsstaterne skal sikre, at al kommunikation og al informationsudveksling skal foregå via elektroniske kommunikationsmidler.

Gratis gennemførelse af udbud
Alle Hortens klienter får mulighed for at gennemføre deres udbud elektronisk via Horten – uden krav om køb af licenser. Det sikrer en strategisk styring af indkøbet, hvor Horten kan bistå med udarbejdelse eller kvalitetssikring af udbudsmaterialet, samt strategisk og juridisk sparring med certificerede projektledere og erfarne udbudsjurister.

Udbudsportalen tilgås ved, at brugere logger ind med deres licens, enten som ordregiver eller tilbudsgiver på www.udbuddet.dk.

Kontakt Andreas Christensen på udbuddet@horten.dk eller tlf. 3334 4226 for at købe licenser eller høre mere om platformen og de services, Horten tilbyder.

Der findes uddybende information om Hortens ydelser inden for udbudsret her.