Partnerskaber skal fremme ny udbudskultur

Partnerskaber skal fremme ny udbudskultur med færre omkostninger

En ændret udbudskultur og -adfærd hos både offentlige myndigheder og private virksomheder er en nødvendighed for at sænke omkostninger i offentlige udbud.

Erhvervsministeren nedsatte i efteråret 2017 ”Arbejdsgruppen for hensigtsmæssig indretning af udbudsmateriale og dokumentationskrav”. Arbejdsgruppen har udarbejdet anbefalinger til begrænsning af omkostninger ved at deltage i udbud.

Læs hele nyheden på Erhvervsministeriets hjemmeside den 14. juni 2018