Måltal lagt på hylden

Regeringen og KL har netop indgået aftalen om kommunernes økonomi for 2019.

Forud for forhandlingerne lagde regeringen op til at lade måltal (nyt niveau for IKU) drive udviklingen i konkurrenceudsættelsen i kommunerne. KL har meldt meget klart ud, at måltal ikke vil være et hjælpsomt redskab, hvorfor det også var udgangspunkt for KL’s forhandlinger. KL har i stedet talt for øget fokus på, hvordan offentlig-privat samarbejde kan understøtte innovation i velfærdsløsningerne.

Måltallene blev forhandlet væk. KL og regeringen er i aftalen enige om, at konkurrenceudsættelsen skal øges, men der fastsættes ingen måltal. Samtidig er der enighed om en fælles indsats for understøttelse af innovationssamarbejder og –partnerskaber mellem kommuner og private virksomheder. Parterne blev samtidig enige om at afdække eventuelle lovgivningsmæssige barrierer for et hensigtsmæssigt samarbejde mellem kommuner og private virksomheder.

Læs hele økonomiaftalen her