Vigtigt med effektivt klagesystem over udbud

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i en ny analyse kortlagt klagerne over offentlige udbud gennem tre år. Analysen viser blandt andet, at der klages over godt fire procent af de offentlige udbud.

Der indgives en sag til Klagenævnet for Udbud ved godt fire procent af de offentlige udbud. I to procent af udbuddene har klagesagen ført til en materiel kendelse fra Klagenævnet for Udbud. Det viser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse ”Danske klagesager om udbud”.

Læs hele pressemeddelelsen på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside den 8. februar 2018