IKA Dialogprisen

Pris til Politiet for smidig brug af tolke

IKA – foreningen af offentlige indkøbere og IKAs Dialoggruppe tildeler Rigspolitiet årets Dialogpris for en digital løsning, som gør det hurtigt og nemt for betjentene at bestille tolke.

En ny måde at bestille tolke har gjort hverdagen lettere for Rigspolitiets medarbejdere og samarbejdspartnere. Den digitale løsning PolService, som afløser en betydelig “mølle” af procedurer på papir, sikrer samtidig, at tolken får den korrekte afregning. Rigspolitiets engagement og dialog i udviklingen af den nye digitale løsning, har nu udløst Dialogprisen 2018 fra IKA foreningen af offentlige indkøbere.

Politiets bestilling af tolkeydelser er traditionelt sket i et manuelt forløb med kvitteringer på papir. Tolken har selv skullet beregne pris og kørsel samt skanne bilag og sende en elektronisk faktura. Med PolService kan den enkelte betjent hurtigt finde den nærmeste tolk, der kan løse opgaven. Samtidig får tolken automatisk beregnet honoraret ud fra gældende timesatser og sikret korrekt angivelse af godtgørelsen for kørsel. Kvitteringen bliver automatisk læst ind i Rigspolitiets indkøbsportal Tricommerce, hvor den kan godkendes og kontrolleres i forhold til fakturaen.

IKAs Dialogpris tildeles hvert år en offentlig myndighed, brancheforening, institution eller privat leverandør til det offentlige, der har skabt et godt resultat på baggrund af dialog.