Ny videovejledning: Sådan opretter du et ESPD

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har lavet en ny videovejledning til offentlige ordregivere, der på 12 minutter viser, hvordan du opretter et ESPD.

I denne nye videovejledning får du en deltaljeret gennemgang af, hvordan du som ordregiver opretter et ESPD i EU-Kommissionens ESPD-tjeneste.

Undervejs i videoen får du forklaret, hvad du skal være opmærksom på, når du aktiverer felterne, samt hvilke felter der er frivillige og obligatoriske.

Videoen kan ses som et supplement til vejledningen ESPD -Dokumentation og e-Certis, fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, juni 2017.

I løbet af 2018 vil Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen lancere en række video-vejledninger til tilbudsgivere, der viser, hvordan ESPD’et udfyldes i forhold til forskellige udbudsscenarier.

Se videoen Sådan opretter du et ESPD som offentlig ordregiver på Bedreudbud.dk