Kun elektronisk ESPD fra 1. januar 2018

For udbud, der offentliggøres efter 1. januar 2018, er det obligatorisk at anvende Europa-Kommissionens elektroniske ESPD.

I praksis betyder det, at man efter 1. januar 2018 ikke længere kan anvende papirversionen af ESPD-formularen, som findes i bilag 2 til EU-Kommissionen ESPD-forordning.

Det elektroniske ESPD kan bruges på forskellige måder. Det kan fx anvendes via Europa-Kommissionens elektroniske ESPD-tjeneste eller gennem udbudssystemer, hvor det er integreret.

Det er obligatorisk at udfylde et elektronisk ESPD, men en tilbudsgiver kan stadig printe og aflevere et ESPD, hvis ordregiver har tilladt det. Først fra den 1. juli 2018 skal al kommunikation i forbindelse med en udbudsprocedure ske elektronisk.

Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD’et) oprettes af ordregiver i forbindelse med et udbud. Det udfyldes af tilbudsgivere eller ansøgere som et foreløbigt bevis for, at virksomhederne opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse. Det er som udgangspunkt kun vinderen af udbuddet, som skal fremsende fuld dokumentation for oplysningerne i ESPD’et.

Læs reglerne om anvendelse af elektronisk kommunikation i udbud på Retsinformation her

Hent Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning: ESPD – Dokumentation og e-Certis