Kommunalt vundne udbud

Når kommunen har udarbejdet et kontrolbud, som viser sig at være bedst og/eller billigst, siger man, at kommunen selv har vundet udbuddet. Formelt annulleres udbuddet og opgaveløsningen fortsætter in-house.

I 2007 blev Privatleverandørindikatoren (PLI) erstattet med Indikatoren for konkurrenceudsættelse (IKU). Formålet var at få en mere retvisende indikator for kommunernes brug af konkurrenceudsættelse.

Forskellen mellem PLI og IKU er at sidstnævnte tager højde for udbud, som er “vundet” af kommunerne selv. Mens PLI alene viste, hvor mange af de udbudsegnede opgaver, der blev løst i den private sektor, viser IKU, hvor stor en andel af de opgaver, der kan udbydes, der rent faktisk udbydes – uanfægtet om opgaveløsningen i sidste ende er kommunal eller privat.

IKU er udformet som en brøk og udregnes på baggrund af de oplysninger, der er indberettet i budget- og regnskabssystemet. I relation hertil er det værd at bemærke, at værdien af de kommunalt vundne udbud ikke kan trækkes automatisk på baggrund af kommunernes almindelige regnskabsaflæggelse. Indberetningen af kommunalt vundne udbud sorterer under særlige regnskabsoplysninger.

Med henblik på at kvalificere debatten om konkurrenceudsættelse er det væsentligt at kommunerne særskilt indberetter værdien af de kommunalt vundne udbud. KL har både udarbejdet et regneark, som kan anvendes til beregning til værdien af kommunalt vundne udbud, og en vejledning i indberetning af kommunalt vundne udbud. Du finder begge dele nederst på siden.