EU-Kommissionen sætter fokus på offentlige udbud

Effekten af offentlige investeringer skal styrkes.

Udbudspakken skal styrke det indre marked og gøre de offentlige myndigheders udbudspraksis mere professionel. KL støtter, at offentlige udbud indgår som vigtige parametre i offentlige investeringer og som vigtige bidragsydere til vækst og beskæftigelse i kommunerne. Udbud er dog ofte alt for bureaukratiske og administrative tunge, hvorfor KL ønsker en højere tærskelværdi for udbud.

Det økonomiske udvalg i Regionsudvalget har tirsdag den 23. januar drøftet EU’s pakke om offentlige udbud. Kommissionen er ikke i gang med at revidere de nuværende udbudsdirektiver. Udbudspakken handler om at sætte fokus på, hvorledes man kan anvende de gældende regler på mere effektiv vis.

Ifølge EU-Kommissionen giver offentlige udbud ikke det boost til økonomien, som der ellers er potentiale for. Det skyldes, at udbudsreglerne ikke udnyttes fuldt ud, hvorfor offentlige investeringer nogle gange falder kort.

EU-Kommissionens hensigt med pakken om offentlige udbud er at sætte fokus på, at flere medlemsstater halter bagefter i implementeringen af udbudsreglerne. De eksisterende udbudsregler blev vedtaget i 2014 og indeholdte en række ændringer i forhold til den daværende praksis.

Marc Perera Christensen, KL’s medlem Regionsudvalget, udtaler: “Offentlige udbud er en afgørende del af kommunernes arbejde med at sikre et højt serviceniveau og velfungerende infrastruktur, uden at der bruges flere skattekroner end højst nødvendigt.”

EU-Kommissionen estimerer, at der årligt anvendes omkring to billioner EUR, hvilket svarer til 14 procent af EU’s BNP i offentlige udbud. Effektiviseringer i udbud kan således bidrage til væsentlige besparelser eller flere investeringer for EU’s borgere.

Marc Perera Christensen udtaler i forlængelse heraf: “EU burde anvende anledningen til at kigge på, om reglerne er for byrdefulde for kommunerne. Reglerne kan begrænse effektiviteten af offentlige investeringer. Men det er dog positivt, at EU sætter fokus på en bedre gennemførelse af de eksisterende regler.”  

Regionsudvalget fortsætter sin behandling af EU’s udbudspakke og KL vil fortsat følge sagen aktivt og arbejde for, at kommunale holdninger bliver inddraget i behandlingen.

Artiklen er offentliggjort på KL’s hjemmeside den 23. januar 2018.