Ny spændende SKI it-rammeaftale på vej

Af: Lars Kjær Kuhlmann, Partner, KuCon ApS.

En stor del af de private leverandører i ”offentlig it-Danmark” venter med spænding på den kommende SKI 02.18 aftale, der er endog meget nært forestående. Faktisk kan udbudsbekendtgørelsen i skrivende stund meget vel allerede være indsendt til Ted.

Baggrunden for denne rammeaftale er, at for efterhånden 8 år siden introducerede SKI en dengang helt ny it-rammeaftale med det mundrette navn “02.18 Systemløsninger, Projekter samt Vedligehold”.

Aftalen var på mange måder nyskabende, idet man understøttede sammenhængende løsnings- og vedligeholdelsesaftaler.

Desuden introducerede man et nyt samarbejdsparadigme i form af en “grundlov” for alle leverandører på rammeaftalen, hvor processer roller og ansvar var grundigt beskrevet på tværs af leveringsaftaler og leverandører.

Den offentlige kunde fik mulighed for at kunne tildele en kontrakt direkte (naturligvis under nogle styrede og formelle processer), eller gå i et miniudbud – det vil sige at genåbne konkurrence mellem egnede leverandører.

Man fik et bredt leverandørfelt ind bestående af 71 unikke leverandører. Der var både de store, små, smalle og nicheprægede virksomheder.

Succes – og krise
Aftalen blev en stor succes.

Men en krise ramte SKI nogle år senere, hvor der blev sat spørgsmålstegn ved lovligheden af SKI’s daværende aftaleparadigmer.

Krisen betød, at SKI fokuserede på “juridisk uangribelige” aftaler samt ganske simpelt at skulle tjene penge igen.

For cirka 4 år siden trådte den nuværende SKI 02.18-aftale så i kraft. Nu hedder den “02.18 It- løsninger og -vedligehold”. Ordet “projekter” er altså taget væk.

Samtidig ændrede man også købsformen på aftalen, således at man kun kan tildele via miniudbud.

Muligheden for en hurtig tildeling via direkte tildeling eksisterer simpelthen ikke på rammeaftalen, og helt usædvanligt er der heller ikke nogen prissætning men i stedet prosabeskrivelser på en række såkaldte bruttoløsninger indenfor de givne aftaleområder. Disse ændringer er absolut ikke en succes.

De mindre firmaer og de nicheprægede er der ikke plads til
Først og fremmest tilgodeser selve aftalen ikke mindre og nicheprægede virksomheder ret godt mere. Virksomheder som måske ikke har den samme volumen som de gammelkendte 3-bogstavs firmaer, men som er specialister på netop deres område.

Der er godt nok stadig cirka 60 leverandører på aftalen i alt, men hvis man dykker ned i det, ser man, at de cirka 60 leverandører er fordelt på 17 delaftaler. Der er derfor ikke plads til særligt mange specialist virksomheder på en given delaftale, når de sædvanlige 3-4 giganter på delaftalen først har fået sine næsten selvskrevne pladser.

Dernæst gør den eneste tildelingsform, miniudbud, det også rigtigt svært for de udvalgte SKI-leverandører.

Ganske simpelt fordi, man skal besvare et udbudsmateriale fra den offentlige kunde, der formentlig ikke er ret meget mindre, end hvis det havde været et EU-udbud.

Derudover skal man sætte sig ind i et større rammeaftale-paradigme – utvivlsomt juridisk uangribeligt – der i udgangspunktet ikke tilgodeser mindre organisationer særligt godt.

En ny aftale er på vej
SKI annoncerer nu på deres hjemmeside, at den kommende aftale, der skal erstatte den eksisterende, der udløber november 2017, snart kommer i udbud. SKI skriver om udbuddet:

”Den kommende aftale på it-løsninger og -projekter forventes at indeholde både softwareprodukter og timer til udvikling og vedligehold indenfor funktionsområder, der dækker det offentliges opgaver meget bredt. Aftalen forventes at give mulighed for, at kunderne kan foretage både direkte tildeling og miniudbud og det er muligt at gennemføre projekter både efter en vandfaldsmodel og efter en mere agil udviklingsmodel.

Det er forventningen, at kunderne får mulighed for at anskaffe ny software, ny-udvikling og vedligehold sammen og hver for sig, ligesom det bliver muligt at anskaffe ydelser, der går på tværs af FORM-områder, STORM-områder, teknologiområder mv.”

Dermed ser det ud til, at SKI har lyttet til nogle af de kritikpunkter som markedet har hvisket dem i ørerne. Fx muligheden for direkte tildeling.

Idet man har indført ordet “it-projekter” igen signalerer man, at man også ønsker mindre specialiserede virksomheder på aftalen.

Perspektiverne er store
Hvis aftalen bliver strikket rigtigt sammen, vil den helt sikkert blive en ”kioskbasker” for SKI. Aftalen ser ud til at kunne løse problemet man tit ser når det offentlige indkøber it via udbud, nemlig problematikken, at der er kommet en ny version af en løsning, som den offentlige ordregiver så ikke kan indkøbe på SKI.

Det kan være fordi der udviklet nogle helt nye spændende features der gør at løsningen bliver fundamentalt ændret, men sker også ofte fordi at virksomheder bliver opkøbt eller fusioneret ind i andre virksomheder.

Det som bliver spændende at følge er hvor differentieringen i forhold til SKI 02.19 ASP/Cloud bliver. Vil 02.18 aftalen blot kannibalisere på 02.19 aftalen, eller finder den sit helt eget ståsted i markedet?

Dernæst bliver det interessant at se om de mindre og nicheprægede specialistvirksomheder igen vil få en platform at sælge på. For aftalen virker umiddelbart så bred, at der ser ud til at kræves en større konsulenthær, udover et produkt, for at kunne byde ind (og efterfølgende sælge på aftalen).