Guide til standarder

Dansk Standard har udarbejdet en guide til, hvordan man refererer til standarder ved udbud.

Med udbudsloven i hånden har offentlige indkøbere længe haft muligheden for at referere til standarder ved udbud, men det er ikke altid lige let at finde ud af, hvordan man gør det. En ny publikation fra Dansk Standard forklarer derfor både, hvad standarder er, hvordan de kan anvendes ved udbud, og også hvordan man kan referere til dem i udbudsmaterialer. Guiden er således nyttig for både ordregivere og tilbudsgivere.

– Vores nye guide beskriver overordnet, hvordan man kan anvende standarder ved udbud af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder, der udbydes efter udbudsloven. Ved at anvende standarder i udbud, opnår man mere transparente udbud og derfor bliver det både nemmere at udbyde og byde på opgaver. Standarder skaber nemlig en bedre fælles forståelse for, hvad der stilles af krav til ydelsen eller produktet, siger Søren Jensen, chefkonsulent i Dansk Standard.

Standarder i offentlige indkøb gør det således nemmere for det offentlige at beskrive, hvad de ønsker at indkøbe og stille præcise krav til produkter eller ydelser. Og samtidigt bliver det også lettere for leverandørerne at gennemskue kravene og udarbejde tilbud.

Øget anvendelse af standarder i udbud vil samtidigt gøre det lettere for virksomheder at byde på opgaver på tværs af kommuner og regioner, fordi standarder gør det muligt at formulere mere gennemskuelige og genkendelige krav. Det betyder, at der kan blive stillet mere ensartede krav fra forskellige ordregivere og i forskellige udbud. Og det kan også være med til at øge konkurrencen, fordi flere dermed får mulighed for at byde på offentlige opgaver.

– Særligt for mindre virksomheder kan det være svært og ressourcekrævende at gennemskue udbudsmateriale fra fx kommuner og regioner, der ofte er komplekst og stiller varierende krav. Ved at henvise til gældende standarder sikrer man, at ordregiver og tilbudsgiver taler samme sprog, og derfor er der større chance for, at man er enige om, hvilke krav der stilles, siger Søren Jensen.

Om guiden

DS/INF 222-1 uddyber krav til, hvordan man kan referere til standarder ved udarbejdelse af de tekniske specifikationer, og hvad der skal forstås ved de standarder, der henvises til i udbudslovens § 41 stk. 1 nr. 2. Guiden vil kort berøre relationen til § 43 om anvendelse af standarder, § 47 om testrapporter fra overensstemmelsesvurderingsorganer, § 48 om anden passende dokumentation og § 132 om fri, direkte og fuld elektronisk adgang til udbudsmaterialet.

Guiden vejleder indenfor udbudsområdet, når der bliver henvist til standarder i en eller flere dele af udbudsprocessen. Hvordan der henvises korrekt til standarder er også relevant ved indkøb under udbudslovens tærskelværdi. DS/INF 222-1:2017 relaterer til den danske udbudslovgivning, der implementerer det europæiske direktiv, EU/2014/24 om Public Procurement – Udbudsdirektivet.

Guiden DS/INF 222-1 kan gratis hentes på følgende link