Ny vejledning om dokumentation ved udbud

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgiver nu en udvidet vejledning om ESPD, der også gennemgår spørgsmål om dokumentation for oplysningerne afgivet i ESPD’et samt vejleder i brugen af e-Certis.

Læs hele vejledningen på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen’s hjemmeside

I notatet ”Gennemgang af reglerne om dokumentation” giver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen en deltaljeret juridisk gennemgang af reglerne i udbudsloven om dokumentation. Notatet er på 51 sider og indeholder en uddybende beskrivelse af reglerne med særlig fokus på de problemstillinger, der relaterer sig til at indhente dokumentation for oplysninger i ESPD’et. Det kan læses som et supplement til vejledningens kapitel 4 om dokumentation.

Hent notatet: Gennemgang af reglerne om dokumentation