Inspirationskatalog til Facility Management

Som led i moderniserings- og effektiviseringsprogrammet (MEP) er der gennemført en kortlægning af facility management i kommunerne. Formålet har været at udarbejde anbefalinger, inspiration og understøttende værktøjer til kommunerne vedr. organisering, køb og udbud på facility managementområdet.

Til at understøtte kommunernes arbejde er der udarbejdet et inspirationskatalog baseret på de erfaringer, konsulenterne har observeret i kortlægning af  facility management i kommunerne.

Inspirationskataloget indeholder eksempler på forskellige løftestænger og tiltag, som kommunerne kan implementere med henblik på at øge modenheden af facility management.

Hent inspirationskataloget til Facility Management