Publikation: Bedre adgang til udbud for SMV’er

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgiver femte artikel i publikationsserien “Velfungerende markeder”. Artiklen præsenterer en evaluering af det såkaldte opdel eller forklar-princip i udbudsloven.

Opdel eller forklar-princippet forpligter ordregiver til at vurdere, om det er hensigtsmæssigt at opdele en kontrakt i delaftaler. Desuden skal ordregiver forklare, hvorfor en kontrakt evt. ikke er opdelt.

Formålet er at sikre, at flere små og mellemstore virksomheder får mulighed for at byde ind med innovative løsninger. Det kan styrke konkurrencen om opgaverne.

Læs mere om publikationen