Indhentelse af supplerende oplysninger

– ny afgørelse fra EU Domstolen

Spørgsmålet om indhentning af supplerende oplysninger efter tilbudsfristen, har siden Manova sagen været et debatteret emne.

Den seneste afgørelse fra EU-Domstolen, C-387/14, Esaprojekt, er endnu et eksempel på en række sager der har været afsagt siden Manova. Afgørelsens resultat er på linje med tidligere afgørelser og dermed ikke overraskende.

læs hele artiklen på Udbudlov.dk den 4. maj 2017