Klar besked fra kommuner: “Gør jeres hjemmearbejde”

Klar besked fra kommuner til leverandører af velfærdsteknologi: ”Gør jeres hjemmearbejde”

Kommunerne har brug for innovative velfærds- og sundhedsløsninger til borgerne. Men komplicerede udbudsregler og beslutningsgange gør det svært for især små og mellemstore virksomheder at få del i de 85 milliarder, landets 98 kommuner hvert år køber ind for. Væksthus Hovedstadsregionen stiller derfor et panel af offentlige beslutningstagere til rådighed, som virksomhederne kan teste deres produkter og strategier på.

Medicinhuskere, sensorgulve, digital genoptræning og demensboliger. Danske virksomheder er langt fremme med innovative løsninger til, hvordan det offentlige kan levere mere velfærd til flere borgere for færre penge.

Men at blive leverandør til det offentlige kræver et grundigt forarbejde.

”Hvis vi skal lytte til jer og tage jer seriøst, skal I finde ud af, hvilket udvalg i kommunalbestyrelsen, jeres løsning er relevant for, og fortælle, hvorfor skatteborgernes penge skal bruges på netop jeres ydelse,” siger Dorthe la Cour. Som medlem af kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune er hun en af de kommunalpolitikere, der flere gange om ugen bliver kontaktet af virksomheder med nye produkter.

Dorthe la Cour er en del af Væksthus Hovedstadsregionens panel af offentlige beslutningstagere, som forårets hold i SundVækst præsenterer deres løsninger for. SundVækst-programmet er målrettet små og mellemstore virksomheder, der har udviklet sundheds- og velfærdsteknologi, der nu skal finde vej til det offentlige marked.

Merværdi for borgerne
Dorthe la Cour råder virksomhederne til at sætte sig grundigt ind i borgernes behov, lovgivningen og konkurrenterne inden, de kontakter en kommune.

”I skal klæde os på til at forstå, hvorfor jeres løsning er bedre end de eksisterende. Helst med tal fra virkelige businesscases. Jeg skal kunne se, hvordan det skaber merværdi for mine borgere. Det skal give mening og effekt og gerne både øge borgernes livskvalitet og medarbejdernes arbejdsmiljø,” siger Dorthe la Cour.

En vej til eksport
Vil man slå igennem på det offentlige marked, kræver det indgående kendskab til de mange forskellige beslutningstagere, og hvilke budskaber der sælger på hvilke niveauer. Det varierer endda fra kommune til kommune, hvor samme type af beslutninger træffes, er Væksthus Hovedstadsregionens erfaring.

”Vækst på det kommunale marked kræver forberedelse og viljestyrke. Men får du først foden indenfor, er der gode muligheder for at sælge nye løsninger, der ikke kun matcher danske kommuner, men også eksportmarkedet,” siger Sara Øllgaard, projektleder i Væksthus Hovedstadsregionens SundVækst-program.

9 gode råd til at sælge på det offentlige marked

  1. Forbered jer
  2. Hav forståelse for politikernes rolle
  3. Find ud af, hvilket politisk udvalg jeres løsning er relevant for
  4. Undersøg, om der er landsdækkende tiltag på det kommunale område, som er relevante for jeres løsning
  5. Kend jeres rettigheder og muligheder
  6. Spids jeres budskab til – I er én blandt mange
  7. Fortæl, hvorfor skatteborgernes penge skal bruges på lige præcis jeres løsning
  8. Brug jeres netværk
  9. Hav tålmodighed. En kommune er som et stort tankskib, der ikke bare kan ændre kurs

Kilde: Dorthe la Cour, cand. jur. og journalist, medlem af kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget og formand for børne- og ungdomsudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune

Biomodics: ”En legeplads, inden det virkelig gælder”      

”Hver beslutningstager i det offentlige har sine egne mærkesager. Det står klart for os efter at have mødt SundVækst-panelet. Kommunalpolitikeren var optaget af livskvalitet for borgeren, Socialforvaltningen var optaget af, hvilke borgergrupper vores teknologi kunne tilpasses til, osv. Alt det skulle vi tænke ind i vores præsentation til panelet, og det gjorde vores budskaber skarpere. SundVækst-forløbet gør det muligt at teste produkt og salgsstrategi over for kommuner og regioner i et fortroligt læringsmiljø – en legeplads, inden det virkelig gælder,” siger Martin Alm, teknisk chef i biotekvirksomheden Biomodics og deltager i forårets SundVækst-forløb hos Væksthus Hovedstadsregionen.

Fakta:

SundVækst-programmet Væksthus Hovedstadsregionens SundVækst-program er et 7-måneders vækstforløb målrettet virksomheder, der arbejder med sundheds- og velfærdsløsninger, og som ønsker at styrke deres salg til det offentlige.

I programmet udvikler virksomheden sammen med eksperter en skræddersyet vækstplan, der sandsynliggør 20 % vækst 3 år i træk på det offentlige marked. Virksomhederne møder eksperter og kommunale beslutningstagere med forskellige mærkesager, interesser og budgetter. Virksomhederne kan derudover købe ekstern ekspertrådgivning for op til 95.000 kr.

SundVækst-programmet er finansieret af Vækstforum Hovedstaden og EU’s Regionaludviklingsfond.

Aktuelt deltager disse virksomheder: SIF Gruppen, Kullegaard, 2trace, Icura, Konsulentkompagniet, PPclinic, Specialbandager.dk og Biomodics.

Læs mere om programmet på www.vhhr.dk/sundvaekst. Der rekrutteres nu til næste hold, der starter i juni 2017.

Væksthus Hovedstadsregionen Væksthus Hovedstadsregionen tilbyder uvildig, professionel sparring til vækstvirksomheder og iværksættere i hovedstadsregionen, bl.a. til forretningsudvikling, internationalisering, ledelse og finansiering. Læs mere på www.vhhr.dk