Nyt redskab: Paradigmer for samfundsansvar

Værktøjet er udarbejdet i samarbejde mellem Horten, Bech-Bruun og Foreningen for Byggeriets samfundsansvar og har til formål at lette arbejdet med samfundsansvar ved udbud og udarbejdelse af kontrakter.

Det er håbet med paradigmerne, at det vil gøre det mere gennemsigtigt, hvilke krav der ønskes fra bygherrer og hvordan tilbudsgiver skal leve op til disse.

Foruden paradigmerne er der udarbejdet klausuler, der kan bruges i praksis, skema for entreprenørens oplysning om overholdelse af klausuler samt forslag til formulering af egnethedskrav i udbudsbekendtgørelser ved EU-udbud.