Vinderen af Danmarks Bedste Udbud 2016

IKA – foreningen af offentlige indkøbere uddelte for første gang i eget regi Danmarks Bedste Udbud. En pris som IKA har overtaget fra FOPS. Prisen blev uddelt på IKAs Årskonference.

Formålet med at uddele Danmarks Bedste Udbud er, at skabe fokus på den ekstraordinære indsats. Oftest er det hårdt arbejde at gå forrest. Der er regler der skal overholdes, forventninger der skal afstemmer og der skal bruges ressourcer på at finde løsninger og nye metoder. Det gode udbud er inspirator og vejviser for fremtidige udbud. Prisen uddeles en gang om året i forbindelse med IKA’s årskonference.

Årets vinder: BlueKolding A/S og Stjernholm A/S

Direktør Per Holm fra BlueKolding udtaler ”Det er både med tak og med stor ydmyghed, at jeg og BlueKolding modtager prisen. For jeg ved, at der overalt bliver lagt rigtig mange kræfter og ressourcer i at udarbejde udbud. Prisen her er en anerkendelse af det arbejde, og dermed også af mennesker, som måske ikke er vant til at få den store anerkendelse af det arbejde, de udfører. Det får de nu. Også selvom der står i kriterierne for nomineringen, at det er selve udbuddet, prisen bliver givet for – ikke personen eller samarbejdet mellem kunde og konsulent.

Jeg har flere gange holdt foredrag om lige præcis dette udbud, der nu er kåret til Danmarks bedste. Foredraget har titlen: “Skyttegraven, der blev rund”.

For et godt udbud handler om at sigte efter samme mål – ikke at skyde på hinanden. Det er sådan, vi kan skabe gensidig værdi for både kunde og leverandør. Og det er lykkedes med Stjernholm, og tak for det til jer.

Og det er sådan, vi som offentligt ejet forsyningsselskab kan leve op til vores motto: Monopol forpligter. Det forpligter os blandt andet til at sikre, at vi får mest muligt ud af de penge, som vores kunder, borgerne, er tvunget til at betale for vores ydelser. Og det forpligter os til at arbejde for en verden, hvor intet går til spilde. Hverken miljømæssige, menneskelige eller økonomiske ressourcer.

Kaj Stjernholm og Johnny Ribergaard udtaler ” Tusind tak for prisen – det er med stolthed, taknemlighed, ydmyghed vi modtager denne pris, i samarbejde med Bluekolding. Samarbejdet har i hele projektet været ”præget” af dialog, åbenhed, vilje og lyst til at gøre det bedste – både med hensyn til løsningen i forhold til økonomien, i forhold til miljøet og i forhold til service og vedligehold.

For Stjernholm A/S betyder prisen rigtig meget, da vi siden samarbejdet med Bluekolding har arbejdet videre med samarbejdsformen. Det spændende i denne opgave for Stjernholm A/S har været at kunne synliggøre værdien på driftsomkostninger over år, værdien på miljøet samt hvilken værdi der var på CSR med hensyn til service, vedligehold og kontrol af systemet – også i forhold til de krav som var opstillet i udbudsmaterialet.

Med den valgte og leverede løsning til BlueKolding, kan alle være stolte, og løsningen gør at BlueKolding har en fremtidssikret løsning, som er i meget høj kvalitet, er energirigtig og miljørigtig, og giver optimale arbejdsforhold for personalet som skal service og kontrollere udstyret.

Dette er skabt med Dialog, og åbenhed – og en vilje til at gøre det bedste – få det bedste – skabe en gensidig værdi !

Tusind tak for samarbejdet, åbenheden og tilliden – til Bluekolding / det har været en kæmpe fornøjelse! Vi er overvældet – Taknemlige – det er stort – tusind tak.

Stort tillykke til dem begge med Danmarks Bedste Udbud 2016.

Læs mere pressemeddelelsen

IKAs Bestyrelse

Prisen uddeles af IKAs Bestyrelse. Tidligere har Udbud på socialområdet – Gribskov Kommune og Udbud af telefoni – Herning Kommune vundet Danmarks Bedste Udbud.

For yderligere oplysninger om Danmarks Bedste Udbud kontakt Sekretariatsleder Charlotte Sander, IKA, tlf. 61 60 60 69