DI: Øget kvalitet i ældreplejen

Borgernes stigende forventninger til serviceniveauet i ældreplejen og ønsker til individuelt tilpassede løsninger, sammenhæng i behandlingen og den demografiske udvikling gør det helt nødvendigt, at vi tilpasser organiseringen af vores ældrepleje til fremtidens udfordringer.

De offentlige ordregivere bør gribe muligheden for at dreje fokus fra traditionel priskonkurrence til strategisk samarbejde med de private virksomheder. Sat på spidsen handler det grundlæggende om at bevæge sig væk fra mere eller mindre lukkede kredsløb, hvor holdningen er ”at vi ved bedst selv og hvad vores borgere ønsker”. Borgerne ville vinde, hvis der blev satset endnu mere på en åben tilgang på sundheds- og velfærdsområdet ved at udvide borgernes frie valg.

Anbefalinger – øget kvalitet i ældreplejen