Dansk Erhverv: Anbefalinger til et styrket frit valg

Ældreplejen er under forandring.

Det sker med udsigten til, at en større del af den danske befolkning bliver både ældre og generelt også sundere. Omvendt får flere ældre også mere komplekse individuelle behov.

Alt dette sker midt i en svær økonomisk virkelighed, som kræver nye veje og nye løsninger. Udviklingen er allerede i gang med nye teknologier og et stærkt fagligt fokus på at styrke borgerens egne ressourcer.

Private leverandører har her en vigtig rolle at spille i et tæt samarbejde med landets kommuner. I denne publikation kommer vi derfor med en række anbefalinger til, hvordan det frie valg kan styrkes for også i fremtiden at bidrage til udviklingen af vores fælles velfærd.