En vejledning til en udbudsproces med færre transaktionsomkostninger

Udbudsrådet har udarbejdet en analyse af omkostningerne ved udbud. Analysen viser, at omkostningerne ved udbud i mange tilfælde er højere end nødvendigt.

Ved at tilrettelægge udbuddene bedre kan myndigheder og virksomheder undgå en del af omkostningerne.

Analysen viser også, at selvom der er omkostninger ved at udbyde opgaver for myndighederne kan det stadig betale sig. I langt størsteparten af de udbud, som indgår i analysen, vurderer myndighederne, at gevinsten har været større end omkostningerne.

Udbudsrådet har i forlængelse af analysen udarbejdet en vejledning med en række meget konkrete punkter, som de offentlige ordregivere og de private tilbudsgivere kan bruge i arbejdet med at reducere transaktionsomkostningerne.

Hent vejledningen og analysen nedenfor.