Værktøj til funktionsudbud

Udbudsrådet har udarbejdet et værktøj til funktionsudbud. Værktøjet viser igennem konkrete eksempler, hvordan kommunerne kan opstille funktionskrav i deres udbud af vejservice- og belægningsopgaver.

Kommunerne bruger årligt ca. 6 mia. kr. på at vedligeholde de kommunale veje. Gennemsnitlig set bliver der i dag skabt konkurrence om 52,7 pct. af de kommunale vejopgaver, men kommunernes konkurrenceudsættelsesgrad varierer fra 4 pct. til 99 pct. Der er således et potentiale blandt visse kommuner for at skabe yderligere konkurrence om opgaverne på vejområdet.

Hent vejledningen, analysen og bilag nedenfor.