Værktøj til funktionsudbud af drift af hjælpemiddeldepot

Udbudsrådet har lanceret et værktøj til funktionsudbud af drift af hjælpemiddeldepot.

Når kommunerne bruger funktionsudbud i stedet for traditionelle udbudsformer, får de private leverandører bedre muligheder for at nytænke opgaveløsningen. Det kan resulterer i kvalitetsforbedringer og effektiviseringer til glæde for borgerne og de pressede kommunale budgetter.

Værktøjet er udarbejdet af Rambøll Management Consulting for Udbudsrådet.

Hent værktøj og faktaark nederst på siden.