Udkast til standardkontrakt om pleje af grønne områder og befæstede arealer

I forbindelse med udbud af tjenesteydelseskontrakter vedrørende vedligehold af grønne områder har kontraktgrundlaget typisk voldt problemer for parterne, idet denne type ydelse ikke passer ind i eksisterende standardaftaler.

Horten har derfor udfærdiget et udkast til en standardkontrakt, som kan benyttes som grundlag ved aftaleindgåelse om vedligeholdelse af grønne områder. Kontrakten skal ses som inspiration, og den må under ingen omstændigheder benyttes, som den foreligger, men skal tilpasses det konkrete projekt. Hvis man ønsker at benytte kontrakten, er man velkommen til at kontakte Andreas Christensen mail: ac@horten.dk –  (tlf. 3334 4226) eller Annelouise Dalgaard Pedersen mail: adp@horten.dk – (tlf. 3334 4128).

Find udkast til en standardkontrakt nedenfor.

Bemærk, at vedligehold af grønne områder ofte vil udgømailto:mst@horten.dkre en bilag II B-ydelse. Annonceringspligten for bilag II B-ydelser er pr. 1. januar 2013 afskaffetmailto:mst@horten.dk. Overstiger kontraktens værdi udbudsdirektivernes tærskelværdi, skal en ordregiver i forbindelse med kontraktindgåelsen overholde direktivernes bestemmelser om udformning af kravspecifikation, ligesom der skal fremsendes underretning om kontraktindgåelsen til EU-Tidende. I alle tilfælde gælder, at en ordregiver har pligt til at iagttage de EU-retlige principper om gennemsigtighed og ligebehandling, hvis kontrakten har en klar grænseoverskridende interesse.