Professionel udvælgelse i byggeriet

Byggeriets Evaluerings Center har i denne analyse foretaget en afdækning af muligheder for at nedbringe ressourceforbruget i udvælgelsesprocessen – herunder gennemførelse af prækvalifikationer.

Analysen har resulteret i 8 konkrete initiativer til at sikre højere effektivitet og kvalitet i udvælgelsesprocessen. Disse initiativer er;

  • Udbudsbekendtgørelsens opbygning
  • Dokumentationskravene og udvælgelseskriterierne
  • Digitalt udbud
  • Tilbagemeldingen
  • Overblik gennem skemaer
  • Digitalisering af referencer
  • Automatisk indhentning af data fra eksterne kilder
  • Automatisk udfyldning af evalueringsskemaet

Find analysen nedenfor og læs meget mere om de 8 initiativer.

Dato
Titel
Format