Fælles indsats for flere danske funktionsudbud

Funktionsudbud skaber rum for effektivisering og udvikling af den offentlige opgaveløsning.

Leverandøren får frihed til selv at tilrettelægge og tilpasse opgaveløsningen med udgangspunkt i den ekspertviden, som findes og udvikles i markedet. Samtidig får den offentlige part løbende igennem kontraktperioden den løsning, der er bedst til prisen.

Af Jørgen Lindegaard, formand for Udbudsrådet

Desværre er vi i Danmark sammenlignet med Sverige tilbageholdende med at anvende funktionsudbud. Det viser en analyse af offentlig-privat samarbejde i Danmark og Sverige, som Udbudsrådet offentliggjorde i maj i år. Generelt er de danske offentlige indkøbere dygtigere end svenskerne til at arbejde strategisk med indkøb og udbud – bare ikke, når det gælder funktionsudbud. En spørgeskemaundersøgelse afslører, at svenske indkøbere bruger funktionsudbud dobbelt så meget som danske. Eksempelvis angiver 45 pct. af de svenske indkøbere imod 18 pct. af de danske indkøbere, at de har anvendt funktionskrav ved indkøb af tjenesteydelser af teknisk karakter.

Kun kravspecifikationen adskiller funktionsudbud fra almindelige udbud. Funktionsudbud baserer sig på funktionskrav, der stiller krav til funktionen af den leverede ydelse i stedet for at stille krav til de aktiviteter, der skal føre til leveringen af ydelsen.

Forskellen i brugen af funktionsudbud kan skyldes, at danske indkøbere oplever en række udfordringer med bl.a. tilbudsevaluering. Funktionsudbud er svære at foretage en tildeling ud fra, fordi funktionsudbud ofte resulterer i tilbud med meget forskellige løsningsmodeller fra private leverandører, som kan være svære at sammenligne og vurdere lige.

Der er behov for en fælles indsats for at understøtte anvendelse af funktionsudbud i praksis. På den ene side vil Udbudsrådet arbejde for at levere den viden og vejledning, som de offentlige indkøbere efterspørger for at komme i gang med funktionsudbud. På den anden side kan indkøberne og de offentlige myndigheder blive bedre til at turde arbejde med funktionsudbud. God udbudskultur indebærer, at indkøberne husker at overveje funktionskrav i alle udbud.