Et tæt samarbejde får arbejdsløse i job

Aalborg Kommune har stor succes med at anvende private aktører til at få ledige akademikere i arbejde. Årsagen til succesen skal findes i, at kommunen holder aktørerne til ilden gennem et tæt samarbejde præget af tillid og dialog.

Da Mia Sloma-Jessen blev færdig som cand.it i oplevelsesdesign i 2011, røg hun direkte bagerst i køen af ledige. Efter at have været tilknyttet jobcenteret i ti uger fik hun tilbuddet om at komme ud til en privat aktør. Hun valgte Ballisager, fordi de har et stort netværk, der giver adgang til akademikerjobs. Mia fik dog et meget kort forløb hos sin private aktør:

“På introdagen blev der spurgt, om der var nogen, der kunne lide at arbejde med Adobes programmer. Jeg var den eneste, der rakte hånden op,” fortæller hun.

Fire dage efter kunne Mia starte i fire ugers virksomhedspraktik, hvor hun kort efter blev ansat under videnpilotordningen. Så hurtigt går det nok ikke for alle ledige i Aalborg Kommune, der kommer til privat aktør, selvom kommunen ifølge jobindsats.dk er hurtigere til at få ledige ud af de arbejdsløses rækker end de fleste andre kommuner.

Med rødder i et statsligt udbud
Mia Sloma-Jessen var en af de sidste ledige med en lang videregående uddannelse, der blev sendt i arbejde på en ordning, som Arbejdsmarkedsstyrelsen udbød flere gange mellem 2001 og 2010. Private aktører kunne byde ind på en rammeaftale, som kommunerne kunne bruge i deres indsats for at få ledige i arbejde.

Hvilke private aktører, der fik opgaver på baggrund af aftalen, afhang i høj grad af, om kommunerne gjorde brug af ordningen, der til en start var frivillig. Først efter kommunalreformen blev jobcentrene forpligtet til at bruge de private aktører. Staten opsagde dog de eksisterende rammeaftaler med de private aktører i 2011, hvilket sendte akademikerne tilbage på jobcenteret.

“Det betyder, at vi lige nu står uden mulighed for at sende ledige med en lang videregående uddannelse til en anden aktør. De ledige får selvfølgelig fortsat tilbud og kontaktforløb i vores jobcenter, men da vi har været glade for samarbejdet med de private aktører, har vi netop sendt nye rammeaftaler i udbud,” fortæller jobcenterleder på Aalborg Kommunes Jobcenter Peter Thomsen og tilføjer, at det dog kræver en politisk beslutning i kommunen, før de nye rammeaftaler kan tages i brug.

Nøglen til succes
Nøglen til den nordjyske succes er ifølge Peter Thomsen et tæt samarbejde præget af dialog og kontinuerlig opfølgning:

“Vi holder sådan set bare de private aktører op på alt det, de selv lover at levere i rammeaftalerne. Derudover har vi også samtaler med aktørerne, inden vi indgår et samarbejde med dem, hvor vi spørger meget konkret ind til, hvordan de løser opgaven, og hvad de gør, hvis noget ikke fungerer,” fortæller Peter Thomsen.

Ud over at holde de private aktører fast på deres egne løfter, skal aktørerne en gang om måneden dokumentere deres resultater. Tilsyn er også en del af den tætte opfølgning. Og kommunen kan sagtens finde på at lave deres første tilsyn den allerførste dag, hvor en aktør starter op, sådan som de gjorde med Ballisager. Om det siger direktør i Ballisager, Morten Ballisager:

“Selvom man ikke er særlig god på den dag, man lige starter noget helt nyt op, så signalerer kommunens nidkærhed, tætte opfølgning og kritiske tilgang, at opgaven er vigtig for dem. Det har klart været med til at gøre os bedre, fordi vi lige leverer de sidste ti procent fra 100 til 110 procent.”

Ballisager er en af de seks private aktører, som Aalborg Kommune har et samarbejde med.

Fat i tøjlerne
Kommunen har også sørget for, at de private aktører har stærke incitamenter for at få de ledige akademikere i arbejde. Aktørerne modtager nemlig maksimalt 25 procent af den pris, de byder ind med, hvis de ikke får den ledige i arbejde inden for et år. Byder aktøren ind med en pris på 10.000 kr. for et år, får de altså kun 2.500 kr. for at have en ledig i forløb i et år, hvis det ikke har ført til et arbejde. Er den ledige kun tilknyttet aktøren en femtedel af tiden, får aktøren også kun en femtedel af de 2500 kr., altså 500 kr. Kun hvis den ledige kommer i ordinær beskæftigelse i mindst 13 uger ud af 26, får aktøren udbetalt de sidste 7.500 kr.

“På den måde er det som at have godt fat i tøjlerne,” forklarer Peter Thomsen om, hvordan de holder deres samarbejdspartnere til ilden.

Kommunen forpligter også deres private aktører til at deltage i fælles møder. På møderne skal de seks aktører udveksle generelle erfaringer med hinanden, om hvordan de får de ledige i arbejde. I starten mødtes aktørerne en gang om måneden, mens det nu er cirka hver anden måned.  Om hvordan denne aktør oplever disse møder, siger Morten Ballisager:

“Vi ville selvfølgelig ikke ligge under for de andre aktører, men tog konkurrencen op og anstrengte os en ekstra tand for at kunne fortælle om vores gode resultater.”

Selvom møderne pirrer Morten Ballisagers konkurrencegen på en positiv måde, så har Aalborg Kommune også andre hensigter med møderne:

“Når vi diskuterer metoder og resultater med hinanden, så er det ikke, fordi de skal være konkurrenter, men fordi Aalborg Kommune gerne ser, at alle aktørerne får gode resultater. Det kan de få ved at lære af hinanden,” fortæller Peter Thomsen og tilføjer, at det er helt centralt at have en god dialog, som er præget af nysgerrighed efter at vide, hvordan de private aktører gør, og hvad der fungerer godt.

Private aktører som samarbejdspartnere
Men der er mere end én nøgle til Aalborg Kommunes succes. Ifølge Peter Thomsen betragter kommunens jobcenter nemlig ikke de private aktører som konkurrenter, men som samarbejdspartnere.

“Selvom vi arbejder inden for de samme rammer, så er vores tilgang til opgaven forskellig og kan ikke sammenlignes uden, at det ville være som at sammenligne æbler og pærer,” siger han og tilføjer, at de private aktører især har vist sig at være gode til at få de ledige ud i virksomhederne, hvilket både jobcenteret og de ledige nyder godt af.

I Aalborg Kommunes eget udbud vil kravene til, hvor meget de private aktører skal aktivere de ledige, være sænket fra 40 til 30 procent. Der er ansøgningsfrist på det nye udbud den 3. december 2012 kl. 12.00.


Fakta om udbuddet

Samarbejdet mellem Aalborg Kommune og Ballisager har rødder i et 10 år gammelt udbud, som Arbejdsmarkedsstyrelsen stod i spidsen for helt tilbage i 2001 sammen med en række andre udbud, som skulle få arbejdsløse i arbejde via private aktører. Udbuddet har udviklet sig over tid og er blevet genudbudt ad flere omgange indtil Staten i 2011 opsagde alle rammeaftaler med private aktører. Aalborg Kommune har netop for første gang udbudt kontakt- og aktiveringsforløb for ledige. Udbuddet kan ses på Jobnet.dk frem til den 3. december 2012 kl. 12.

Formål:

At skaffe ledige i arbejde.

Projektperiode:

Arbejdsmarkedsstyrelsens rammeaftaler blev løbende budt ud mellem 2001 og 2010 Aalborg Kommunes eget udbud: fra underskrivelsen af kontrakten til 1. januar 2016 med mulighed for forlængelse i et år.


Anbefalinger

Peter Thomsen anbefaler:

  • Hvis målet er kvalitet kræver det tæt opfølgning. Tænk flere aktiviteter ind, der kan bringe jer tæt på aktørerne.
  • Sørg for at skabe en god dialog med udgangspunkt i nysgerrighed i stedet for krav.
  • Hvis I selv hele tiden signalerer, at ydelsen er vigtig, får I en bedre kvalitet.

Morten Ballisager anbefaler:

  • Sæt mere fokus på slutresultatet og knap så meget på krav, hvis I ønsker øget kvalitet.
  • Bedøm de bydende parter på tidligere erfaringer og tjek referencerne. På den måde får I bedre sammenhæng mellem teori og praksis.

Effekter

Økonomiske effekter: Kan ikke opgøres. Dels fordi udbuddet er så gammelt, dels fordi jobcentrene kun løftede 70 procent af opgaven, dengang rammeaftalerne kom i udbud.

Kvalitative effekter: Den tætte opfølgning holder de private aktører til ilden og sikrer, at kommunen får leveret en højere kvalitet.

Ved at de seks aktører drøfter metoder og resultater med hinanden på de fælles møder, får de mulighed for at inspirere hinanden til at løfte kvaliteten. De ledige oplever, at de private aktører er bedre til at servicere dem, hvilket giver en bedre oplevelse og i visse tilfælde også bedre resultater.

Innovative effekter: De private aktører har mulighed for at skabe netværk i bestemte brancher og