Smartphones sender busser hurtigere gennem Vejle

En smartphone med gps regulerer lyskrydsene i Vejle og sender busserne hurtigere gennem byen. Systemet sender samtidig information ud til tavler ved de enkelte busstoppesteder, så passagererne kan følge med i, om bussen kører til tiden eller er forsinket. Løsningerne er resultatet af et EU-udbud, som blev vundet af en tysk virksomhed.

Artiklen er publiceret den 3. december 2012.

Hvem har ikke prøvet at vente på en bus og spekulere på, om det bedre kan svare sig at tage en taxa eller sidde i en forsinket bus og stresse over, om man nu når den næste forbindelse. Siden maj 2012 har passagererne i Vejle og omegn fået færre af den slags spekulationer.

Vejle Kommune har nemlig købt et system, som giver et bedre flow i bustrafikken, og sørger for, at passagerne har overblik over, om bussen er forsinket eller kører til tiden.

Busser kommer i første række
Et centralt element i, at busserne kommer hurtigere gennem byen, er smartphones med gps. Gps’en i telefonen sender hele tiden information om bussens færden til en central computer, som regulerer lyskrydsene.

“Lyskrydsene får simpelthen besked om, at en bus nærmer sig, og hvis bussen er forsinket, så bliver der hurtigere grønt for bussen eller grønt i så lang tid, at bussen får en chance for at komme foran i de køer, som Vejle er berygtet for,” fortæller projektleder i Vejle Kommune Pia Gulddahl Møller. Pia Gulddahl Møller leder det projekt, som kommunen har gennemført i samarbejde med Sydtrafik.

Jo tætter på centrum bussen kommer eller jo mere myldretid, der er i byen, jo højere bliver bussens fremfærd prioriteret. I alt 34 lyskryds på indfaldsveje mod Vejle er udstyret med dette system.

Målet er at øge gennemsnithastigheden for busser med to kilometer i timen fra 23 til 25 km/t uden, at det skal være til unødig gene for de andre trafikanter. Har en bus fået grønt lys i længere tid,  kan der blive kompenseret med længere periode af grønt lys for de trafikanter, som måtte holde tilbage.

Ved at bruge smartphones har Vejle Kommune investeret i en løsning, som har lave driftsomkostninger, fordi de er relativt billige at købe. Samtidigt er telefonerne nemme at betjene for chaufførerne. De logger ind på et lille program i telefonen og registrerer, hvilken rute vedkommende skal køre. Herefter kan telefonen holde øje med, om de er på ruten på det rigtige tidspunkt, om der er brug for, at bussen kommer hurtigere frem.

Overblik over busturen
Kommunen udnytter dog også registreringen af bussens færden gennem byen til andre ting. Det samme gps-system sammenholder bussens aktuelle position med køreplanen og sender information ud på skærme ved busstoppestederne, hvor passageren kan følge med i, hvornår deres bus ankommer.

“Det betyder, at passagererne ved præcist, hvornår de kan forvente, at bussen ankommer.  Er en bus forsinket, kan passagererne nemmere vurdere om, de vil vente på bussen, om de skal tage en anden bus eller gøre noget helt andet,” fortæller Pia Gulddahl Møller.

Samtidig giver de nøjagtige registreringer også mulighed for at hjælpe passagererne til en bedre rejse. En chauffør, som ved, at bussen er forsinket, og som har fire passagerer med, som skal nå en anden forbindelse, kan kontakte den næste forbindelse i god tid og høre om, de har mulighed for at vente. Det er især relevant, når der er tale om aftenens sidste bus. Registreringen af bussens rute igennem byen kan også bruges til at planlægge ruterne bedre.

“Af og til kommer chaufførerne og siger, at de har for meget eller for lidt tid på en rute. Tidligere var det en vurderingssag om ruten skulle tilpasses. Med det nuværende system ved vi præcist, om bussen holder længe på et enkelt stoppested eller konstant er forsinket på en bestemt rute,” fortæller Pia Gulddahl Møller.

Alle registreringerne bliver også sendt direkte til rejseplanen.dk, så passagerer planlægger busrejsen på baggrund af de aktuelle oplysninger om bussens færden og ikke på baggrund af en køreplan.

For lidt plads på Trafikpladsen
Årsagen til, at passagerne i Vejle kommer hurtigere gennem byen og har bedre overblik over busturen, tager udgangspunkt i Vejles mest travle busholdeplads. Vejle Trafikcenter er simpelthen ikke stor nok til at rumme alle de busser, der har brug for at stoppe på holdepladsen. Derfor har Vejle Kommune siden 1998 haft et system, der gør, at busserne kører ind på den holdeplads, hvor der aktuelt er plads.

“Fordelen ved det system er, at vi kan udnytte pladsen på trafikcenteret meget bedre, når bussen kan holde der, hvor der er plads i stedet for at holde et bestemt sted. Når busserne samtidig slipper for at vente på, at de busser, der holder foran, kører fra busstoppestedet, så får vi får skabt et bedre flow i bustrafikken,” siger Pia Gulddahl Møller.

Det eksisterende system fra 1998 var efterhånden så gammelt, at det ikke længere var muligt at skaffe reservedele. Det blev nærmest holdt sammen af gaffatape. Derfor ønskede Vejle Kommune et nyt og mere moderne system, som de udbød i 2010.

“Et af kravene i udbuddet gik på, at vi ville have et standardsystem. Vores tidligere system var specialudviklet til kommunen af en lille virksomhed, og det har både gjort det svært at skaffe reservedele og gjort os meget afhængige af leverandøren. Den situation ville vi ikke sidde i igen,” fortæller Pia Gulddahl Møller.

Med løsninger som smartphones, som er hvermandseje, og softwaresystemer, som arbejder med internationalt anerkendte grænseflader og benyttet i mange lande, kan Vejle Kommune nemt vælge en ny leverandør, hvis samarbejdet ikke fungerer, eller hvis leverandøren går konkurs. Med det nye system har passagererne i Vejle Kommune forsat mulighed for at følge bussens forventede ankomst til Vejle Trafikcenter på en skærm, som også angiver, hvor på pladsen de kan fange bussen.

Kulturelle udfordringer
På grund af anlæggets størrelse blev opgaven sendt i EU-udbud. Konkurrencen blev vundet af et tysk firma, som hedder VAB-Verkehrsautomatisierung Berlin. Udover at levere løsningerne skal VAB også vedligeholde anlægget i en periode på ti år med mulighed for at forlænge samarbejdet yderligere fem år.

Og selvom Danmark og Tyskland er nærmeste naboer, er der alligevel en række kulturforskelle, som er værd at tage højde for. Bernd Reuss, som repræsenterer VAB i Danmark, siger:

“Sproget er selvfølgelig en udfordring i sig selv, men der er også stor forskel på, hvordan tyskere og danskere holder møder. For eksempel bruger danskerne møder til at drøfte projektet igennem og skriver ned efterfølgende, mens tyskerne typisk skriver ned først og bruger møderne til at finpudse detaljerne.”

Derfor opfordrer Bernd Reuss også til at have en kulturformidler med på den slags projekter, som forstår begge sprog og mentaliteter. Ifølge Bernd Reuss er det dog ikke en grund til at afholde sig fra at have en udenlandsk rådgiver med på projektet:

“Den slags er jo bare én udfordring ud af de mange, sådan et projekt byder på.”

Han peger på, at der også er ting, der er nemmere i Danmark:

“I Tyskland skal alle, der byder på en opgave i et EU-udbud, stille en bankgaranti på forhånd. Det er jo ret dyrt, for den som taber. I Danmark skal man først levere den, hvis man vinder opgaven. Det er mere rimeligt.”

Et system med fremtid
Systemet er også forberedt på, at trafikken i Vejle kan blive endnu tættere i fremtiden. Skulle det ske, kan politi, brandvæsen og Falck, blive koblet til systemet og få forkørselsret i lyskrydsene.

“Lige nu er det dog ikke nødvendigt, da alle analyser viser, at beredskabet kommer frem uden at overskride grænserne for, hvor hurtigt de skal være fremme. Men bliver tiden et problem, kan vi hurtigt tage højde for det med det nuværende system mod en investering, som der altså ikke er belæg for at foretage lige nu,” fortæller Pia Gulddahl Møller.

Bernd Reuss er ikke et sekund i tvivl om, at vi kommer til at se mere til systemer, som kan udnytte pladsen i byerne bedre. Han siger:

“Alt tyder på, at vi kun får mere kollektiv trafik fremover, og det betyder flere busser i byerne. Men når al pladsen er optaget i byerne, så det især aktuelt at udnytte pladsen på de centrale busholdepladser langt bedre,” siger han og tilføjer, at det næste er, at vi kan følge med i alle de offentlige transportmidler, vi skal bruge for at komme fra A til B, på vores smartphones.


Fakta om udbuddet

Vejle Kommune udbød opgaven i et EU-udbud, som havde meget vide rammer. Forud for tilbuddet modtog de bydende parter forslag til en mere detaljeret kravspecifikation. Først da konkurrencen var afgjort blev den detaljerede kravspecifikation gennemgået og gennemarbejdet punkt for punkt i samarbejde med VAB, hvorefter den blev endeligt godkendt. Projektet er realiseret i samarbejde med Sydtrafik, som har været med til at formulere kravene i udbuddet om, hvordan systemet skal kunne koordinere informationerne til kunderne med køreplanssystemerne. Da14 trafikreguleringsanlæg står på veje, som er ejet af staten, har Vejdirektoratet skulle godkende ændringerne på anlæggene. Projektet er realiseret med midler fra Trafikstyrelsens fremkommelighedspulje.


Anbefalinger

 • Sæt mere tid af til at forberede udbuddet, end I regner med – et år til at forberede udbuddet, og et halvt år til at I er i mål med kontrakten.
 • Hvis du vælger en udenlandsk leverandør, er det en fordel, at de har en dansk repræsentant, som kender begge kulturer og sprog.
 • Overvej om kommunen er den rette til at byde opgaven ud. Det er jo trafikselskabet, der får glæde af muligheden for at kunne planlægge ruterne bedre. Hvis de byder ud, kan de måske opnå bedre priser, fordi de kører i flere kommuner.
 • Vær skarpe i kravspecifikationen og brug mindre tid sammen med leverandøren.
 • Gør meget ud af at planlægge møderne og få truffet beslutninger, når der er en udenlandsk leverandør med inde over. Det kan blive en dyrt for dem at skulle til møder i Danmark tit og ofte

Økonomiske effekter

 • På driften sparer kommunen 250.000 kr. om året.
 • Derudover er der forventninger om at spare mere, da kommunen bliver fri for at købe et lager af ‘udrydningstruede’ reservedele, som de måske aldrig får brug for.

Innovative effekter

 •  At systemet sender data til rejseplanen.dk og koordinerer rejsen med den aktuelle trafiksituation.
 • Brugen af smartphones gør systemet enkelt og tilgængeligt.

Kvalitative effekter

 • Passagererne kommer hurtigere frem og får bedre overblik over deres rejse.
 • Kommunen bliver mindre afhængig af leverandøren og får systemer, som er nemme at opdatere
 • Chaufførerne har nemmere ved at dokumentere, at de oplever en rute, der ikke følger planen.
 • Kommunen og trafikselskabet kan vurdere, hvilke klager der er reelle, og hvilke der ikke er.