Forbedret pris og kvalitet på genoptræning i Viborg

Viborg Kommunes første offentlige udbud på genoptræning har både skabt forbedret kvalitet og givet en besparelse på 25 procent. Og endda høstet ros fra alle parter. Her giver kommunen de positive erfaringer videre.

Af Annemette Schultz Jørgensen, freelancejournalist, SistersInk. Artiklen er publiceret den 5. maj 2011.

”Det er det mest uproblematiske og samtidig succesrige udbud, jeg nogensinde har oplevet.” Så entydig lyder meldingen fra Tina Bjørnholt, Teamkoordinator for Indkøb i Viborg, når hun fortæller om kommunes første erfaringer med udbud inden for vederlagsfri genoptræning.

I Viborg Kommune har man tidligere brugt private fysioterapeuter til genoptræning af byens borgere. Men da EU direktivet i 2007 stillede nye krav om annoncering af offentlige udbud over en vis størrelse, gik man i gang med at forberede det første egentlige udbud på genoptræning for ryg- og knæskadepatienter.

Præcise krav til leverandørerne
”Vi havde allerede visse erfaringer fra kontrakter med private fysioterapeuter, og vidste på forhånd, at vi ville stille nogle ret præcise krav til, hvad vores leverandører skulle leve op til. Samtidig ville vi kun udbyde genoptræningen for to typer af patienter, og det betød, at det var nogle specialiserede kompetencer, vi efterspurgte. I den slags tilfælde er man jo som udbyder altid spændt på at se, om man kan få private til at levere præcis det, man ønsker og også få den forventede kvalitet,” siger Tina Bjørnholt.

Hun fortæller, at det vigtigste for kommunen var, at kunne sikre borgerne en høj kvalitet i genoptræningen. Derfor var et krav, at træningen skulle foregå adskilt for de to patientgrupper, så den kunne målrettes deres særlige behov mest muligt. Samtidig skulle der også være en vis rentabilitet i udbuddet, og derfor var et andet krav, at leverandørerne skulle genoptræne i hold – dog med maksimalt otte patienter ad gangen. Et tredje krav var, at borgerne skulle kunne genoptrænes i deres nærmiljø og tæt på deres hjem.  Og derfor delte man udbuddet op i seks geografiske områder. Endelig ville man også sikre en høj leverancesikkerhed fra leverandørernes side. Der måtte med andre ord ikke være for lang ventetid på behandling. Da der var tale om en helt ny type af udbud, og man fra kommunen ville sikre sig at nå ud til relevante potentielle leverandører, annoncerede man derfor udbuddet i den lokale dagpresse.

”Vi fik bud ind på næsten alle de seks geografiske områder og endte med at indgå aftale med stort set samme skare af fysioterapeuter, som før. Men selvom leverandørerne denne gang er blevet mødt af lidt strammere krav en før, har vi kun oplevet stor samarbejdsvilje og tilfredshed fra alle de fysioterapeuter, som vi har lavet kontrakter med,” fortæller Tina Bjørnholt.

Prisaftale læner sig op ad overenskomst
En af de stramninger har blandt andet været, at hvor Viborg Kommune i tidligere kontrakter selv havde forhandlet prisaftale med fysioterapeuterne, har man denne gang lagt sig op af fysioterapeuternes egen overenskomst. Og det har givet kommunen en besparelse.

”Denne prisaftale er klart billigere for os end de tidligere kontrakter. Men samtidig oplever jeg, at fysioterapeuterne selv føler, at aftalen er fair, da den jo støtter sig til deres egen gældende overenskomst. Og derfor virker alle tilfredse,” siger hun og fortæller, at det nye krav om, at fysioterapeuterne, nu, i modsætning til tidligere, skal træne de to patientgrupper adskilt, heller ikke har givet anledning til utilfredshed.

Højere kvalitet i genoptræningen
”At fysioterapeuterne nu kun må genoptræne en patientgruppe ad gangen, stiller dem selvfølgelig mindre fleksible end før. Men årsagen er jo, at det gerne skulle give en bedre effekt i genoptræningen, fordi patienterne nu kan få en mere målrettet behandling. Og det ser ud til at være lykkedes, hvilket jo også kun er en fordel for fysioterapeuterne, da de derved også får bedre og hurtigere resultater,” siger Tina Bjørnholt.

Hun oplever derfor, at udbuddet her på alle måder har været en gevinst for alle de deltagende parter. Borgerne er tilfredse, fordi de bliver behandlet tæt på deres eget hjem, og nu opnår en mere målrettet træning sammen med andre med samme lidelse. Fysioterapeuterne giver udryk for stor tilfredshed med de nye specialiserede patientforløb, og i kommunen er man glad over både at have opnået højere kvalitet og en prismæssig besparelse, der er til at tage at føle på. Siden sidste kontraktperiode, har man nemlig sparet 400.000 kroner ud af det samlede kontrakt på cirka to millioner kroner. Altså omkring 20 procent.

Skynd jer at komme i gang
”Vi er utrolig godt tilfredse med dette udbud. Vi har stillet høje faglige krav, har fået mere tilfredse borgere, et godt samarbejde med leverandørerne og derudover en stor besparelse. Skal jeg give ét godt råd videre til andre kommuner, er det derfor: Skynd jer at komme i gang med at sende dette område i udbud, for det giver kun fordele,” siger hun, som kalder udbuddet for det letteste, hun som endnu har deltaget i.

”Der kan ved mange udbud tit være behov for meget opfølgning, fordi mange spørgsmål ikke er 100 procent afklarede. Sådan har det ikke været her. Tværtimod har udbuddet kørt gnidningsfrit fra starten, og alle ser ud til at være tilfredse. Jeg tror, at det blandt andet skyldes, at vi fra starten har formuleret nogle helt klare og utvetydige krav. Det har gjort, at der ikke er nogen uklarheder, og at man sådan set altid kan slå op i kontrakten, hvis man er tvivl,” slutter hun.