Esbjerg udliciterer driften af to genbrugspladser

Esbjerg Kommune har overdraget driften af to af kommunens fire genbrugspladser til en privat virksomhed. Kommunen har gode erfaringer med samarbejdet.

Den 18. januar 2013.

Når borgere eller virksomheder i Esbjerg skal af med murbrokker, haveaffald eller gamle computere, tænker de nok ikke videre over, om det er offentlige eller private hænder, der håndterer deres affald.

Men i Måde og Tarp ligger to genbrugspladser, som er blandt de få i landet, der bliver drevet af en privat virksomhed. Det er firmaet Gen-tek, der står for driften. Esbjerg Kommunes udlicitering af de to genbrugspladser har en lang historie bag sig. Affaldschef i Esbjerg Kommune Dorthe Ibsen fortæller:

“Da vi skulle etablere vores første genbrugsplads i 1993, blev den placeret på Gen-teks grund i Måde. Da Gen-tek er en genanvendelsesvirksomhed, var det naturligt, at vi også brugte deres mandskab til at drive genbrugspladsen.”

Siden flyttede genbrugspladsen over på en kommunal grund og blev i årenes løb udvidet med endnu en plads i Tarp, som også er udliciteret til Gen-Tek.

Sociale jobs i fokus

Esbjerg Kommune har til gengæld valgt selv at drive to genbrugspladser i Ribe og Bramming.

“Dem har vi umiddelbart ingen planer om at udbyde, fordi vi bruger de to genbrugspladser som socialt rummelige arbejdspladser, hvor vi kan sende ledige i aktivering, jobtræning eller i seniorjob,” siger Dorthe Ibsen. Gen-tek udbyder cirka tyve procent af stillingerne som sociale jobs, mens kommunen udbyder cirka 40 procent af stillingerne.

Bemandingen går op
Fordelen ved, at genbrugspladserne i Måde og Tarp drives af en privat virksomhed, er især et spørgsmål om bemanding. Dorthe Ipsen fra Esbjerg Kommune fortæller:

“Da det er aftalt, at medarbejderne kun skal arbejde hver tredje weekend, bliver vi nødt til at have seks medarbejdere ansat til at dække hver weekend med to medarbejdere. Det giver os en lille overbemanding på hverdagene.”

Gen-tek er ejet af den store affaldsentreprenør Marius Pedersen, og derfor kan virksomheden nemmere rykke rundt på deres medarbejdere og få puslespillet med bemandingen til at passe med stillinger på 37 timer.

Bedste service er et fælles mål
Samarbejdet er konstrueret sådan, at det er en fælles opgave for kommunen og Gen-tek at håndtere affaldet. Ifølge Dorthe Ibsen har samarbejdet fungeret godt i alle årene. Hun peger på, at grunden kan være, at kommunen løser problemer på de udliciterede genbrugspladser på samme måde som på de kommunale genbrugspladser.

Siden den første plads blev etableret har de to pladser været udbudt hvert femte år. Hver gang har Gen-tek, vundet opgaven.