Bygningsstyrelsen samler fire retsbygninger i et udbud

Bygningsstyrelsen udbød i 2009 fire byretter i et udbud. To af byretterne blev taget i brug fire måneder før tid, mens de andre to blev afleveret til tiden – inden for budget og i en god kvalitet.

Artiklen er publiceret den 21. januar 2013.

 “Thi, kendes for ret”, er en klassisk sætning, som hos mange sikkert skaber billeder af 100 år gamle retslokaler præget af mørkt træ og møbler af ældre dato. Sådan har mange retsbygninger da også set ud i Danmark indtil midten af 2012, hvor byretsdommere i Herning, Holbæk, Holstebro og Kolding fremover udtaler de fire afgørende ord i helt nybyggede, moderne retsbygninger.

Domstolsreform blev afsættet
Udbuddet af de fire nye retsbygninger har rod i den domstolsreform, som Folketinget vedtog i 2006. Med et slag blev 82 byretskredse lagt sammen til 24 nye retskredse. Projektleder fra Bygningsstyrelsen Njal Olsen fortæller:

“Da mange af de eksisterende retsbygninger var fra starten af forrige århundrede eller ældre, var de allerede utidssvarende før domstolsreformen. Da de nye retskredse skulle håndtere et langt større opland, blev det for alvor tydeligt, at der var brug for nye rammer til byretterne.”

Derfor udbød Bygningsstyrelsen i 2009 de fire byretter i et samlet udbud, men i fire separate kontrakter. Opgaven blev udbudt som et offentligt-privat partnerskab (OPP) og førte til, at A. Enggaard, som både er entreprenør og ejendomsselskab, vandt opgaven.

Færdige til tiden og i en høj kvalitet
Det er A. Enggaard, der skal stå for at finansiere og opføre samt drive og vedligeholde bygningerne. Alle beslutningerne om byggeriet blev derfor overladt til dem.

For Njal Olsen er den private finansiering et centralt element, som tilskynder leverandøren til at blive færdig til tiden. Han siger:

“Leverandøren tjener først penge på os, når vi har accepteret, at bygningen lever op til det aftalte og derefter tager bygningen i brug. Derfor er det vigtigt for den private virksomhed at overholde fristerne på byggeriet.”

Konkurrencepræget dialog
Selvom Bygningsstyrelsen havde erfaringer med OPP fra Rigsarkivet og Tinglysningsretten i Hobro, havde styrelsen ikke tidligere udbudt fire bygninger på forskellige adresser på en gang med fire forskellige kontrakter. Derfor valgte Bygningsstyrelsen at gennemføre udbuddet i en konkurrencepræget dialog, hvor de prækvalificerede tilbudsgivere i fire dialogrunder kunne drøfte og udfordre den beskrevne opgave med styrelsen.

“Konkurrencepræget dialog er særlig velegnet, når der er tale om komplekse projekter,” fortæller Njal Olsen fra Bygningsstyrelsen. Men det er også en omkostningstung og dyr procedure, som stiller store krav til både ordregiver og tilbudsgivere. Derfor bør man altid overveje grundigt, om det står mål med gevinsterne, rådgiver Njal Olsen.

A. Enggaard har også vundet Bygningsstyrelsens udbud af landsretten i Viborg som OPP-projekt, som skal stå klar i 2014.

Økonomiske effekter

  • To af bygningerne er taget i brug henholdsvis tre og fire måneder før det aftalte tidspunkt, mens de to andre var færdige til tiden.
  • Samtlige bygninger er udført til budgetteret pris.

Kvalitative effekter
A. Enggaard har valgt en høj kvalitet i alle løsninger, fordi det økonomisk set bedre kan betale sig end at satse på billige løsninger, der kræver hyppig renovering.

Innovative effekter

Det store fokus på funktion har resulteret i løsninger, der gør op med den traditionelle opfattelse af retsbygninger.