Udligning af konkurrencefordel

Månedens kendelse, august 2020

Udligning af konkurrencefordel

Udbudsrettens princip om ligebehandling indebærer, at ordregiver er forpligtet til at udligne en eventuel konkurrencefordel hos den hidtidige leverandør. Men hvad gør man i praksis i lyset af GDPR når konkurrencefordelene vedrører kendskab til personoplysninger? Det har Klagenævnet for Udbud for nylig forholdt sig til og kendelsen behandles her af Nørgaard Piening Advokater.

Find potentialerne!

Udbudsfakta.dk

Find potentialerne!

Det interaktive værktøj anviser mulige potentialer for udbud og konkurrenceudsættelse.

Nyhedsbrev

Få overblik over udbudsloven

Bedreudbud.dk

Få overblik over udbudsloven

på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens kampagnesite.