Erstatningsopgør

Månedens kendelse, marts 2021

Erstatningsopgør

Månedens kendelse er fra den 10. februar 2021, og kendelsen er Klagenævnet for Udbuds endelige punktum i en sag fra foråret 2020, Eksponent A/S og Gentofte Kommune af den 29. april 2020. Den er skrevet af advokat Laura Stadum og advokat Martin Holmgaard Thomsen, HjulmandKaptain.

Find potentialerne!

Udbudsfakta.dk

Find potentialerne!

Det interaktive værktøj anviser mulige potentialer for udbud og konkurrenceudsættelse.

Få overblik over udbudsloven

Bedreudbud.dk

Få overblik over udbudsloven

på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens kampagnesite.