75% rabat samme dag som kontraktindgåelsen

Månedens kendelse, august 2020

75% rabat samme dag som kontraktindgåelsen

Månedens kendelse er denne gang skrevet af Mikala Berg Dueholm, partner og advokat, DLA Piper Denmark og Emilie Fouirnaies Buchvald, advokatfuldmægtig, DLA Piper Denmark og omhandler kendelsen i sagen om EG A/S mod Egedal Kommune. Kendelsen rejser en række principielle spørgsmål og er relevant, ikke mindst fordi anskaffelser på SKI’s rammeaftaler som 02.19 har stor praktisk betydning

Find potentialerne!

Udbudsfakta.dk

Find potentialerne!

Det interaktive værktøj anviser mulige potentialer for udbud og konkurrenceudsættelse.

Nyhedsbrev

Få overblik over udbudsloven

Bedreudbud.dk

Få overblik over udbudsloven

på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens kampagnesite.