Tildelingsprocedure i strid med forhandlingsforbuddet

Månedens kendelse, oktoer 2020

Tildelingsprocedure i strid med forhandlingsforbuddet

Månedens kendelse er denne gang skrevet af advokat Sidsel Marcussen og advokatfuldmægtig Sebastian Greva og er en særlig én af slagsen. Klagenævnet for Udbud har nemlig på "bagkant" offentliggjort en fumus-kendelse fra den 29. maj 2020, som ikke er blevet til Klagenævnets endelige kendelse.

Find potentialerne!

Udbudsfakta.dk

Find potentialerne!

Det interaktive værktøj anviser mulige potentialer for udbud og konkurrenceudsættelse.

Nyhedsbrev

Få overblik over udbudsloven

Bedreudbud.dk

Få overblik over udbudsloven

på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens kampagnesite.