Ikke-udbud og Coronavirus

Månedens kendelse, maj 2020

Ikke-udbud og Coronavirus

Månedens kendelse er denne gang skrevet af Professor Michael Steinicke og advokat Anders Nørgaard Jensen, PUBLICURE og beskriver hvordan og hvor længe vi kan bruge udbudslovens § 80, stk. 5. Coronapandemien har på mange måde haft en direkte indflydelse på den måde, offentlige kontrakter indgås og gennemføres på.

Find potentialerne!

Udbudsfakta.dk

Find potentialerne!

Det interaktive værktøj anviser mulige potentialer for udbud og konkurrenceudsættelse.

Nyhedsbrev

Få overblik over udbudsloven

Bedreudbud.dk

Få overblik over udbudsloven

på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens kampagnesite.