Præjudiciel afgørelse – Når danske sager behandles af EU-domstolen

Månedens kendelse

Præjudiciel afgørelse – Når danske sager behandles af EU-domstolen

Månedens kendelse er denne gang skrevet af Advokat Janne Kristine Laursen og den handler om hvad præjudicielle afgørelser er, samt beskriver hvad den nyeste danske forelæggelse for EU-domstolen omhandler.

Find potentialerne!

Udbudsfakta.dk

Find potentialerne!

Det interaktive værktøj anviser mulige potentialer for udbud og konkurrenceudsættelse.

Nyhedsbrev

Få overblik over udbudsloven

Bedreudbud.dk

Få overblik over udbudsloven

på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens kampagnesite.