Om forskellen mellem rammeaftaler og kontrakter

Månedens kendelse, november 2020

Om forskellen mellem rammeaftaler og kontrakter

Månedens kendelse er denne gang skrevet af Af Jesper Strøh, advokat, og Anders Birkelund Nielsen, partner og advokat, Bech-Bruun Advokatpartnerselskab og handler om forskellen mellem rammeaftaler og kontrakter. Den tager udgangspunkt i kendelse af 7. oktober 2020, Remondis A/S mod Hedensted Kommune, hvor Klagenævnet for Udbud fastslog, at en rammeaftale er karakteriseret ved, at den fastlægger vilkårene for nye kontrakter.

Find potentialerne!

Udbudsfakta.dk

Find potentialerne!

Det interaktive værktøj anviser mulige potentialer for udbud og konkurrenceudsættelse.

Nyhedsbrev

Få overblik over udbudsloven

Bedreudbud.dk

Få overblik over udbudsloven

på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens kampagnesite.