“At være eller ikke at være”: En fortælling om mindstekrav

Månedens kendelse

“At være eller ikke at være”: En fortælling om mindstekrav

Denne artikel af Annelouise Dalgaard Pedersen og Andreas Christensen, begge partnere i Horten Advokatpartnerselskab, tager udgangspunkt i KLFU's kendelse af 5. september 2019 og handler om hvor objektivt mindstekrav skal formuleres.

Find potentialerne!

Udbudsfakta.dk

Find potentialerne!

Det interaktive værktøj anviser mulige potentialer for udbud og konkurrenceudsættelse.

Nyhedsbrev

Få overblik over udbudsloven

Bedreudbud.dk

Få overblik over udbudsloven

på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens kampagnesite.