Vejstribesagen udbudsretligt set

Månedens kendelse

Vejstribesagen udbudsretligt set

Månedens kendelse er denne gang skrevet af professor Michael Steinicke og Partner og advokat (L) Anders Nørgaard Jensen, PUBLICURE Advokatfirma. Indlægget behandler, med udgangspunkt i højesterets dom af 27. november, de udbudsretlige aspekter af vejstribesagen.

Find potentialerne!

Udbudsfakta.dk

Find potentialerne!

Det interaktive værktøj anviser mulige potentialer for udbud og konkurrenceudsættelse.

Nyhedsbrev

Få overblik over udbudsloven

Bedreudbud.dk

Få overblik over udbudsloven

på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens kampagnesite.