Positiv opfyldelsesinteresse og annullation

Månedens kendelse, januar 2020

Positiv opfyldelsesinteresse og annullation

Månedens kendelse tager denne gang udgangspunkt i kendelse af 17. december 2020, De Forenede Dampvaskerier A/S. Den omhandler positiv opfyldelsesinteresse og annullation og er skrevet af professor Michael Steinicke og advokat Anders Nørgaard Jensen, begge PUBLICURE Advokatfirma. God læselyst!

Find potentialerne!

Udbudsfakta.dk

Find potentialerne!

Det interaktive værktøj anviser mulige potentialer for udbud og konkurrenceudsættelse.

Nyhedsbrev

Få overblik over udbudsloven

Bedreudbud.dk

Få overblik over udbudsloven

på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens kampagnesite.