Indkøb af isolationsophold

Vigtig information

Indkøb af isolationsophold

Kommunerne har med en nylig ændring af sundhedsloven fået ansvaret for at tilvejebringe isolationsfaciliteter til indkvartering af borgere i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom (covid-19). Dette skal ske gennem aftaler med hoteller, feriecentre o. lign. kommercielle overnatningsfaciliteter, der skal stå for etablering og drift af isolationsfaciliteter. Du finder Sundhedsstyrelsens materiale herom, som bl.a. omfatter en kravspecifikation, her.

Find potentialerne!

Udbudsfakta.dk

Find potentialerne!

Det interaktive værktøj anviser mulige potentialer for udbud og konkurrenceudsættelse.

Nyhedsbrev

Få overblik over udbudsloven

Bedreudbud.dk

Få overblik over udbudsloven

på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens kampagnesite.