Udbudsportalen introducerer hermed et månedligt juridisk indlæg

Månedens kendelse

Udbudsportalen introducerer hermed et månedligt juridisk indlæg

Indlægget vil i udgangspunktet omhandle en principiel kendelse fra måneden før. Det første i rækken er skrevet af Janne Kristine Laursen fra Dejure Advokatfirma. Indlægget omhandler Klagenævnet for Udbuds kendelse af 1. april 2019 Pressalit A/S mod Region Nordjylland.

Find potentialerne!

Udbudsfakta.dk

Find potentialerne!

Det interaktive værktøj anviser mulige potentialer for udbud og konkurrenceudsættelse.

Nyhedsbrev

Få overblik over udbudsloven

Bedreudbud.dk

Få overblik over udbudsloven

på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens kampagnesite.