Indkøb af håndværkerydelser

Tema

Indkøb af håndværkerydelser

Håndværkerydelser udgør den største udgiftspost på tværs af de forskellige typer af tjenesteydelser, kommunerne køber ind. Håndværkerydelser dækker typisk over afgrænsede, daglige vedligehold og købes ind på tværs af hele den kommunale organisation.

Find potentialerne!

Udbudsfakta.dk

Find potentialerne!

Det interaktive værktøj anviser mulige potentialer for udbud og konkurrenceudsættelse.

Få overblik over udbudsloven

Bedreudbud.dk

Få overblik over udbudsloven

på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens kampagnesite.