Følg – eller forklar

Vidste du....

Følg - eller forklar

... at ordregiver er forpligtet til at anvende sociale klausuler, når de er relevante og kan stilles lovligt?

Find potentialerne!

Udbudsfakta.dk

Find potentialerne!

Det interaktive værktøj anviser mulige potentialer for udbud og konkurrenceudsættelse.

Nyhedsbrev

Få overblik over udbudsloven

Bedreudbud.dk

Få overblik over udbudsloven

på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens kampagnesite.